درباره مهاجرت تحصیلی مالت یا مالتا ذکر این نکته کافی است که بدانیم این کشور کوچک در حوزه شنگن، در رشته های متنوعی دوره های سرآمدی را ارائه می دهد. مهاجرت به این کشور هزینه هایی را به همراه دارد به طوری که شهریه تحصیل در مالت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به طور متوسط بین 4500 الی 7000€ (یورو) در هر سال تحصیلی برآورد می شود. دانشگاه مالت، دانشگاه آمریکایی مالت، مدرسه پزشکی و دندانپزشکی بارتس و لندن، و آکادمی تریاگون از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر کشور مالت محسوب می شوند. از میان دانشگاه های مذکور، دانشگاه مالت، دولتی است و بقیه به صورت خصوصی اداره می شوند.