مهاجرت تحصیلی سنگاپور که یکی از موفق ترین بازارهای اقتصادی جهان را دارد و در زمینه صنعتی و تجاری سرآمد کشورهای منطقه است، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. دانشگاه های سنگاپور در رتبه بندی جهانی، جایگاه نسبتا خوبی دارند و از جلمه شاخص ترین آنها می توان به دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه فناوری نانیانگ، دانشگاه مدیریت سنگاپور، دانشگاه پلی تکنیک سنگاپور، پلی تکنیک تماسک، دانشگاه هنر لاسل، موسسه فناوری سنگاپور، و دانشگاه کارآفرینی سنگاپور اشاره کرد. این کشور با برخورداری از 6 دانشگاه دولتی و 28 دانشگاه خصوصی، مقصد مطلوبی برای مهاجرت تحصیلی دانشجویان بین المللی است. در ضمن امکان کار پس از تحصیل نیز فراهم است.