مهاجرت تحصیلی به دانمارک از اول ماه سپتامبر تا 30 ماه ژوئن ادامه دارد و با اخذ ویزای تحصیلی دانمارک براحتی می توان آینده کاری خود در اروپا را تضمین کرد. پایتخت کشور دانمارک کپنهاگ می باشد و زبان تدریس در این کشور هم به زبان دانمارکی برای مقطع کارشناسی و انگلیسی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. اخذ مدرک زبان برای مهاجرت به دانمارک الزامی است. افراد می توانند در هر سه مقطع کارشناسی به مدت 3 سال و مقطع کارشناسی ارشد به مدت 2 سال و مقطع دکتری به مدت 5 سال در دانشگاه های دانمارک تحصیل نمایند و طول دوره های تحصیلی پزشکی در این کشور ۶ سال می باشد.