شرایط کانادا برای زندگی به گونه ای ارزیابی می شود که به طور کلی افراد می‌توانند با داشتن شغل مناسب از پس بسیاری از مخارج بربیایند. هرچند میزان مالیات کسر شده از حقوق در این کشور بسیار بالاست اما میانگین درآمد خالص باقیمانده اغلب حدود 3500$ (دلار کانادا) است. شرایط مردم کانادا از نظر قدرت خرید به گونه ای است که آن ها را در رده دوازدهم در جهان قرار داده اند و این خود نشان دهنده سطح رفاه در این کشور است. از عمده ترین هزینه در کانادا هزینه خرید ملک و خودرو در کاناداست. به همین علت اغلب افراد اقدام به خرید ملک در کانادا نمی‌کنند. هزینه خورد و خوراک اغلب وابسته به محل زندگی است. هزینه های حمل و نقل در کشور کانادا بسته به استفاده فرد از خودروی شخصی یا حمل و نقل عمومی متفاوت است.