از مهم ترین شرایط آلمان می توان به مردم، سنت ها، هزینه های مقرون به صرفه زندگی، آموزش رایگان و زبان این کشور اشاره کرد که فرهنگ بی نظیر آلمانی را می سازد. فرهنگ آلمان در طول تاریخ غنی آلمان یک بار به عنوان بخش مهمی از امپراتوری مقدس روم و بعداً به عنوان یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان تأثیر پذیرفته و شکل گرفته است. شرایط زندگی در آلمان از نظر هزینه های زندگی 30% از کشورهای اسکاندیناوی، هلند و سوئیس ارزان تر می باشد و هزینه اقلام خوراکی در آلمان از 1 تا 10 (یورو) متغیر است و هزینه اجاره آپارتمان در این کشور نیز بسته به متراژ و مرکز یا خارج از مرکز شهر از 600 تا 1200 (یورو) متغیر خواهد بود.