مهاجرت به کشور مجارستان

فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان

فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان

فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان موضوعی است که ما در این مقاله به بررسی این موضوع مطابق با آخرین قوانین سال می پردازیم. کارشناسان و مشاوران مجرب موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت راهنمای همراه عزیزان در اخذ اقامت و تابعیت کشورهای اروپایی می­ باشد. افراد از راههای مختلفی به کشور مجارستان مهاجرت می­ نمایند و همگی در تلاشند تا در کمترین زمان ممکن بتوانند اقامت دائم و پس از آن تابعیت این کشور را دریافت کنند. مهاجرت از طریق کار، مهاجرت از طریق پناهندگی، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و سایر، از جمله راه های اخذ اقامت و تابعیت مجارستان به شمار می ­رود.

اخذ تابعیت کشورهای اروپایی

تمامی کشورهای اروپایی به مهاجرین بلافاصله تابعیت کشور را اعطاء نمی­ نماید. بلکه افراد بایستی ابتدا اقامت دائم کشوری را اخذ نموده و پس از به دست آوردن شرایطی که دولت منظوره برای مهاجرین قرار داده است، می­ توانند تابعیت آن کشور را به دست آورند. در کشور مجارستان افرادی که از طریق سرمایه گذاری به این کشور مهاجرت نموده اند در مدت زمان کمتری می توانند اقامت دائم این کشور را اخذ نمایند. به طور مثال افراد با سرمایه ای به مبلغ 30000€ (یورو) اوراق قرضه دولتی این کشور را خریداری می ­نمایند و دولت مجارستان هم به این دسته از سرمایه گذاران اقامت دائم مجارستان را اعطا می ­نمایند. همچنین مهاجرت از طریق ازدواج به کشور مجارستان از دیگر راه هایی است که اخذ اقامت و تابعیت در این کشور را برای افراد در کمترین زمان ممکن می ­سازد.

به صراحت می ­توان گفت اقامت و تابعیت دو موضوع جدا از هم هستند. که هر کدام به رابطه حقوقی و سیاسی افراد با دولت و همچنین دولت با افراد اشاره می­ نماید. افرادی که اقامت کشوری را دارا هستن با افرادی که تابعیت کشوری را دارند از حقوق و وظایف متفاوتی در کشور برخوردارند.

4 اصل در قوانین لاهه

4 اصل مهم در قوانین لاهه ذیلا بیان شده اند:

 • هر فردی در جهان حتما باید دارای یک تابعیت باشد.
 • فرد دارای تابعیت دوگانه نباشد.
 • فرد در صورت اخذ تابعیت کشوری دیگر باید تابعیت قبلی خود را ترک نماید. (تغییر پذیری)
 • ترک تابعیت در این قانون ممنوع است.
 • دولت ها بایستی به گونه ای قانونگذاری نمایند که قوانین لاهه در کشور آنها نقض نگردد.

به طور مثال در اصل تغییر پذیری افراد تنها در صورت عواملی همچون ازدواج، تغییر تابعیت والدین اجازه قانونی برای ترک تابعیت خود را خواهند داشت. در غیر این صورت فرد اجازه ترک تابعیت ندارد. همچنین در تحمیل تابعیت از 2 موضوع تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی صحبت به میان آمده است که ما در اینجا به آنها خواهیم پرداخت. تابعیت اصلی به دو نوع اصل خون و اصل خاک تقسیم می­ گردد و تابعیت اکتسابی به 4 شیوه تحقق می­ یابد.

 • تابعیت اصلی: اصل خون
 • تابعیت اصلی: اصل خاک

تابعیت از طریق خون تابعیت نسبی نیز خوانده می ­شود، نوزاد پس از تولد تابعیت والدین خود را کسب می­ نماید. در تابعیت بر اصل خاک، نوزاد پس از متولد شدن تابعیت کشوری را اخذ می ­نماید که در آن خاک به دنیا آمده است. از جمله راه هایی که افراد در مجارستان می­ توانند تابعیت این کشور را به دست آورند اخذ تابعیت از طریق تولد در مجارستان در این کشور می­ باشد.

تابعیت اکتسابی به 4 دسته زیر تقسیم می ­گردد:

 • تابعیت از طریق اراده فرد
 • تابعیت اجباری
 • تابعیت در نتیجه اراده فردی دیگر
 • تابعیت تحققی ( که از طریق ازدواج به وجود می­ آید.)

تعریف تابعیت در مجارستان

تابعیت رابطه حقوقی، معنوی، داخلی و بین المللی دولت با فرد را بیان می ­نماید که هر کدام در مقابل یکدیگر وظایفی را بر عهده دارند و همچنین میزان تابعیت افراد، جمعیت تشکیل دهند جامعه را بیان می­ نماید. بنا بر اصل تابعیت در جهان هر فردی که متولد می ­شود ناخود آگاه تابعیت کشوری را دارد. طبق قوانین لاهه که در سال 1930 ایجاد گردید بهتر آن است تا افراد تنها تابعیت یک کشور را داشته باشند و نباید افراد تابعیت دو گانه و یا مضاعف اخذ نمایند.

شرح فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان

شرح فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان

کشور مجارستان از آن دسته از کشورهای می ­باشد که سیستم اعطای تابعیت به افراد بر اصل خون است. و اصل خاک را فرع قرار داده است. این کشور به افرادی که والدین آن ها مجارستانی هستند و در دیگر کشورها متولد گردیده اند تابعیت مجارستان را اعطاء می ­نماید.

همچنین فرزندانی که یکی از والدین آنها مجارستانی باشد به آنها تابعیت مجارستان اعطاء خواهد شد. همچنان این دولت به فرزندانی که در خاک مجارستان متولد گریده اند و والدین وی مشخص نیست نیز تابعیت مجارستان را اعطا می ­نماید. اقامت در مجارستان به گونه ای است که افراد به طرق مختلف مانند مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و سایر، وارد خاک مجارستان می­ گردند. افراد برای ورود به خاک مجارستان بایستی ویزای این کشور را اخذ نمایند.

تابعیت مضاعف و فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان

منظور از تابعیت مضاعف این است که فرد در یک زمان واحد تابعیت دو و یا چند کشور را داشته باشد. بطوریکه در یک زمان شهروند دو یا چند کشور محسوب شود و از حقوق شهروندی هر دو کشور برخوردار باشد. البته ناگفته نماند در مقابل حقوقی که از دولت ها برخوردار است وظایفی نیز بر عهده وی می ­باشد. در تابعیت مضاعف فرد می ­تواند بطور همزمان پاسپورت هر دو کشور را داشته باشد.

قوانین کشورها در رابطه با این موضوع با یکدیگر متفاوت است. به طوری که برخی از دولت ها همچون چین، دانمارک، هند و نروژ با قانون دو تابعیتی مخالفند و در صورتی که فرد بخواهد تابعیت کشوری را اخذ نماید باید تابعیت قبلی خود را ترک نماید. اما برخی از دولت مانند آمریکا، کانادا و انگلستان با چنین قانونی مشکلی ندارد و بدون ترک تابعیت قبلی به فرد تابعیت دوم را اعطا می ­نماید. کشور مجارستان نیز با تابعیت دوگانه مشکلی ندارد و به افراد با توجه به شرایط آن ها تابعیت مجارستان را اعطا می­ نماید.

تحصیل تابعیت مضاعف به 2 گونه بوجود می ­آید:

 • در هنگام تولد
 • بعد از تولد

تابعیت در هنگام تولد: به این معنا که فرد پس از تولد نا خود آگاه تابعیت والدین خود را اخذ می­ نماید، حال آن که فرد با تابعیت والدین خود در کشور دیگری به دنیا بیاید بنا بر اصل خاک می ­تواند تابعیت کشوری که در آن متولد شده است را نیز اخذ نماید.

تابعیت دو گانه بعد از تولد در مجارستان

این نوع تابعیت که ابتدا فرد تابعیت نسبی یا بر اصل خون خود را از والدین دریافت می­ کند و به دلیل ازدواج با فردی با تابعیت کشور دیگر، اجازه کسب تابعیت همسر خود را نیز دارد به وجود می ­آید.

افراد با سوالات بسیاری در زمینه فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان روبرو می گردند از جمله:

 • آیا امکان دریافت تابعیت کشور مجارستان قبل از اقامت دائم این کشور وجود ندارد؟
 • آیا اخذ تابعیت مجارستان همان دریافت پاسپورت مجارستانی می ­باشد؟
 • آیا افراد با داشتن اقامت دائم کشور مجارستان از حقوق شهروندی این کشور از جمله تحصیل رایگان برخوردار نخواهد بود؟

شرایط اقامت مجارستان دارای جزئیاتی است که از طریق کارشناسان می توانید در جریان آن قرار بگیرید. موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت پاسخگوی همه عزیزان در زمینه فرق بین اقامت و تابعیت در مجارستان می­ باشد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *