مهاجرت به کانادا
صفحه اصلی » کشورها » آلمان » سرمایه گذاری در کشور آلمان

سرمایه گذاری در کشور آلمانسرمایه گذاری در کشور آلمان 

سرمایه گذاری در کشور آلمان نیاز به آگاهی و شناخت مهاجر از نوع بیزینس مورد هدفش دارد.

کشور صنعتی آلمان از سرمایه گذاری خارجی بسیار استقبال می کند و امکانات زیادی را برای علاقمندان فراهم می آورد.

کشور آلمان این پتانسیل را دارد که شما با هر بودجه کسب و کاری را شروع نمایید.

موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت آماده ارائه خدمات مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.

 

پتانسیل آلمان برای سرمایه گذاری

در ابتدا باید بدانید که تمامی کسب و کارها از یک ایده آغاز می گردد.

شروع یک کسب و کار جدید یعنی خلق یک ایده ی جدید، ارزیابی آن و تعیین روشهای موفقیت آن در بازار.

پیش از هر اقدامی، راه اندازی یک کسب و کار جدید به تحقیق و جستجو احتیاج دارد.

باید دید که ایده ی شما تا چه مقدار پتانسیل سودآوری دارد و بازار آن چگونه خواهد بود.

یک خارجی می تواند برای سرمایه‌گذاری یا کار آزاد خود مهم ترین گونه‌های حقوقی زیر را برگزیند:

 

انواع سرمایه گذاری در کشور آلمان 

۱-  فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی(

۲- تاسیس شرکت مدنی (2 نفر یا بیشتر(

۳- تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی(

۴- تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

۵- تاسیس شرکت سهامی

۶- تاسیس شعبه

– شعبه مستقل

– شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه(

۷-  دفتر نمایندگی

 

۱-  فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)

این نوع فعالیت نیاز به تشکیل شرکت نبوده و می‌توان با گرفتن اجازه کسب  Gewerbeanmeldung این نوع کارهای صنفی و تجاری را شروع نمود.

بعضی از این فعالیت‌های شغلی نیاز به گرفتن اجازه ویژه ندارد.

(مانند فرش فروشی، خواربار فروشی، صادرات و واردات)

ولی برای بعضی از آنها باید اجازه ویژه آن کسب گرفته شود، مانند (رستوران، تاکسی)

 

۲- تاسیس و ثبت یک شرکت  (شرکت مستقل) به شکل یک شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه گذاران ایرانی می‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود در آلمان یک شکل اقتصادی مستقل از راه تاسیس و ثبت یک شرکت به شکل شرکت با مسئولیت محدود که ساده‌ ترین و مهم ترین حضور در بازار اقتصادی می‌باشد، انتخاب نمایند.

تاسیس و به ثبت رساندن شرکت با مسئولیت محدود  را می توان با :

– یک شخص Ein-Mann-GmbH یا بیشتر (اعم از حقیقی یا حقوقی) تاسیس نمود و باید حداقل سرمایه 25000 یورو باشد.

برای تاسیس و ثبت شرکت مستقل نیاز به ارائه و تقدیم مدارک ذیل می باشید.

الف) مدارک  مربوط به شخص متقاضی ثبت شرکت مستقل

ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران

ج) مدارک مربوط به شعبه آلمان

مانند مجوز فعالیت صنفی Gewerbeanmeldung در ضمن هزینه‌های تاسیس  و ثبت شرکت باید پرداخت شوند.

اساسنامه برای نمونه باید شامل موارد زیر باشد:

–  نام شرکت

– ا قامتگاه اصلی شرکت

–  موضوع شرکت

–  نام کلیه شرکاء یا صاحبان سهم الشرکه یا مؤسسین شرکت با نشانی آنها

–  تعیین مدیر عامل برای شرکت

– ثبت در دفتر ثبت شرکت ها

اقدامات پس از ثبت شرکت 

– پس از ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی شده،

مسئولیت صاحبان سهم الشر که محدود به سهم الشرکه آن ها می‌باشد و شخصا مسئول پرداخت دیون شرکت نمی باشند.

این شرکت از شرکت مادر مستقل بوده و دارای شخصی، مدیریت، سرمایه، اقامتگاه، تابعیت، ترازنامه و

حسابداری مستقل بوده و تنها وجه اشتراک با شرکت مادر ایرانی یکی بودن صاحبان سرمایه می‌باشد.

شرکت از هر لحاظ تابع قوانین آلمان بوده و با آن به شکل یک شرکت آلمانی رفتار خواهد شد.

محدویتی نیز از لحاظ مقدار سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه گذاری نبوده و ایرانیان می‌توانند 100% سرمایه را دارا باشند.

شرکت موظف به پرداخت مالیات بوده و پرداخت انواع مالیات‌هایی که برای این نوع شرکت قانونا مقرر است، الزامی است.

این مطالب در راستای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در کشور آلمان می باشد.

هزینه‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه کامل برای ثبت شرکت بین 9000 الی 13000 یورو می باشد.

این هزینه شامل هزینه های ثبت شرکت، تهیه اساسنامه، آگهی ها،

مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی است.

این مبلغ شامل گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان نمی باشد.

شرکت باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر،

سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه داشته باشد.

شرکت باید یک محل اقامتی یا نشانی داشته باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شوند.

 

۳- تاسیس شعبه

اشخاص ایرانی می‌توانند مبادرت به تاسیس و ثبت شعبه اعم از مستقل و وابسته نمایند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه که تاجر یا بازرگان کامل Vollkaufmannباشند

مانند شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی یا تجار یا بازرگان و تولیدکنندگان بزرگ .

یک بقالی کوچک نمی‌تواند شعبه در آلمان تاسیس کند،

ولی تولید کننده مواد غذایی یا تاجر بزرگ فعال در صادرات و واردات حق تاسیس و ثبت شعبه دارد.

تمام شرکت های تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل بوده و مجاز به تاسیس شعبه می‌باشند.

افراد دیگر که تاجر کامل نمی باشند می‌توانند فقط شعبه غیر مستقل تاسیس نمایند.

شعبه می‌تواند به شکل :

– شعبه مستقل

– شعبه وابسته مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه تاسیس شود.

شعبه مستقل

تاسیس شعبه مستقل یک شرکت ایرانی در آلمان دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد.

این شرکت نیز از شرکت مادر ایرانی در ایران از لحاظ سازمانی وحقوقی جدا نیست.

شعبه از لحاظ سازمانی و حقوقی تابع و جزئی از شرکت مادر ایرانی بوده و تابع  قوانین  ایران است.

شعبه مستقل باید دارای حداقل سه مشخصه باشد:

چنان باید سازماندهی یابد که بتواند با استقلال کلیه کارهای تجاری را درآلمان انجام دهد.

این سازماندهی باید به شیوه باشد که با از رفتن شرکت مادر بتواند به کارهای تجاریش ادامه دهد،

شعبه باید مدیریت جداگانه با اختیارات عقد قراردادها و سرمایه مستقل از مادر داشته تا بتواند این اختیارات عملی شود و ترازنامه جداگانه‌ ای در شرکت مادر داشته باشد.

در ضمن نام شعبه و نام شرکت مادر معمولا یکی است.

شعبه از لحاظ مکانی از شرکت مادر ایرانی جدا است.

قراردها و اعمال تجاری انجام یافته توسط مدیر شعبه در ظاهر به نام شعبه،

در باطن متعهد و منتفع شرکت مادر است، حتی اگر شعبه دارای سرمایه مستقلی باشد.

ترازنامه، حساب سود و زیان تابع قوانین آلمان بوده و نه ایران.

شعبه موظف به پرداخت مالیات بوده و پرداخت آن برای این نوع شرکت ها و شعبه قانونا مقرر است، الزامی است.

هزینه‌های ثبت شعبه مستقل:

هرینه کامل برای ثبت شعبه مستقل بین 8000 الی 10000 یورو می باشد،

این هزینه شامل هرینه ثبت شعبه، آگهی ها، مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی است.

این مبلغ شامل گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان نمی باشد.

شعبه مستقل باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر،

سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه داشته باشد.

برای محاسبه مالیات و در آمدها و هزینه های ماهیانه باید شعبه ماهیانه مبلغی مقطوع پرداخت کند.

برای تنظیم ترازنامه سالیانه نیز مبلغی که با توجه به در آمد شعبه مستقل محاسبه خواهد شد پرداخت کند.

شعبه مستقل باید دارای یک محل اقامتی یا نشانی باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شوند.

سربرگ شعبه مستقل باید دارای اطلاعات زیر باشد:

– نام دفتر ثبت تجاری که شعبه در آن ثبت شده است (آلمان)

– شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری (آلمان)

– نام کامل و نوع شرکت مادر ایرانی جهت سرمایه گذاری در کشور آلمان 

– شماره و نام اداره ثبت شرکت ها که در آن شرکت ثبت شده است (ایران)

– اطلاعات دیگری بر طبق قانون آلمان مانند:

نام شعبه، محل با نشانی کامل (شهر، کشور)، نام نمایندگان قانونی (حد اقل یک نام و نام فامیلی)

شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)

یک شرکت خارجی یا یک شرکت با سرمایه ایرانی ثبت در آلمان می‌تواند،

شعبه‌های غیر مستقل در شهرهای مختلف در آلمان داشته باشد.

این شعبه‌های غیرمستقل معروف به Betriebsstätteبوده و دارای مختصات زیر می‌باشد:

– این شعبه‌ها از هر لحاظ  وابسته به شرکت مادر می‌باشند.

– صورتحساب‌ها یا رسیدهایی که صادر می‌کنند، باید به نام شرکت مادر باشد.

– این شعبه‌ها فقط از لحاظ مکانی با شرکت مادر تفاوت داشته ولی از لحاظ فعالیت تجاری با شرکت مادر یک واحد تجاری را تشکیل می‌دهد.

– نام شعبه و نام شرکت مادر باید یکی باشد.

– هر شعبه باید  جداگانه به اداره اصناف Gewerbeamtمحل فعالیت معرفی شده و اجازه فعالیت صنفی Gewerbeanmeldungدریافت دارد.

تاسیس یک شعبه مستقل نیاز به ارائه و تقدیم

الف) مدارک  مربوط به شخص متقاضی ثبت شعبه

ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران

ج) مدارک مربوط به شعبه در آلمان می باشد.

 

۴- دفتر نمایندگی

تاسیس دفتر نمایندگی در آلمان ممکن است به شکل دفتر باشد که یک راه سرمایه گذاری در کشور آلمان است.

این دفتر ممکن است از طرف خود شرکت مادر اداره شود و از این لحاظ از هر جهت وابسته به شرکت مادر است یا ممکن است،

این دفتر نمایندگی از طرف یک نماینده تجاری (با داشتن وکالت ) اداره شود.

در هر صورت دفتر نمایندگی حق فعالیت مستقل مانند عقد قرارداد به نام خود نداشته،

فقط می‌تواند فعالیت تجاری محدودی داشته باشد، مانند بازاریابی، خدمات پس از فروش

قوانين و مقررات ويژه‌ای را برای کمک به کسانی که مايل به سرمايه‌گذاری در کشور آلمان هستند وضع نموده است.

اين قوانين شامل کمک از جانب دستگاههای دولتی و نيز اجازه اقامت در آلمان مي‌شود.

تجارت و کسب و کار در آلمان همواره به صورت دائم در حال تغییر است و به سمت رقابتی تر شدن پیش می رود.

با اینهمه همیشه در ذهن فعالان این عرصه با دو مفهوم به هم گره خورده نخست، مردم و دوم جامعه.

به این معنا که فعالیت تجاری در آلمان باید با اتکا و اهمیت بر این دو عنصر صورت بگیرد.

در چنین شرایطی، وقتی می خواهید یک کار تجاری را آغاز کنید،

شاید در ابتدا فقط به یک برنامه ریزی کوتاه و ساده نیاز داشته باشید،

اما باید بدانید که مسیری که طی خواهید کرد یک مسیر طولانی است.

در مورد سرمایه گذاری در کشور آلمان یا هر کشوری می بایست تحقیقات گسترده ای بکنید.

 

ده نکته مفید برای فعالیت تجاری در آلمان 

۱- قبل از هر چیز درباره کسب و کاری که می خواهید راه بیندازید خوب تحقیق کنید.

در آلمان همه اطلاعات مورد نیاز را می توانید به صورت آنلاین و در اینترنت پیدا کنید.

اداره آمار آلمان، مرکز اطلاعات مختلف درباره آلمان و ویژگی های جغرافیایی، جمعیتی، صنعتی، آموزشی و … است.

حتی می توانید درباره ظرفیت بخش های مختلف تجاری این کشور در سایت مورد نظر اطلاعات کسب کنید.

همچنین می توانید از طریق سایت سازمان تجارت آلمان به جمع آوری اطلاعات مورد نظر در زمینه تجاری

اهداف، تعداد شرکت های فعال در آن و مقررات و قوانین در این بخش بپردازید.

ایجاد یک شبکه کاری در آلمان 

۲- یکی از کلیدهای موفقیت شما در کسب و کار این است که یک شبکه کاری ایجاد کنید.

این اصلا به کشوری که در آن مشغول به کار می شوید ارتباط ندارد.

بلکه باید بدون در نظر گرفتن مکانی که در آن هستید فقط به ایجاد این شبکه فکر کنید.

شما ممکن است دوستان،همکاران و بستگانی در آلمان داشته باشید.

با آنها یک شبکه بسازید و دنبال مردمی بگردید که در زمینه فعالیت تجاری با شما ایده های مشابه داشته باشند.

از دوستان و آشنایان خود هم برای یافتن افراد دیگر و به خصوص مشاوران خوب، کمک بگیرید برای یافتن مشاوران مجرب ، شما می توانید با ما تماس برقرار کنید.

۳- شما برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور آلمان به مجوز کار نیاز دارید.

۴- شما حتی می توانید به تنهایی یک فعالیت تجاری را در آلمان راه اندازی کنید،

اگر فقط شماره ملی آلمانی را داشته باشید و اسم و مشخصات شما در اداره مالیات این کشور ثبت شده باشد.

گام نخست برای این کار ثبت نام و ارسال درخواست برای مجوز کار از طریق اداره مالیات آلمان است.

آن وقت به عنوان یک کارآفرین که همه مسئولیت های تجارت خود را برعهده دارد مجوز دریافت می کنید.

می بینید که کار، بسیار ساده است اما دقت داشته باشید که لازم است این کار را به کمک یک فرد مطلع انجام دهید.

دانش زبان آلمانی جهت سرمایه گذاری در کشور آلمان

اگر زبان آلمانی تان به اندازه کافی خوب است می توانید،

از کلاس های مشاوره رایگان اداره مالیات آلمان بهره بگیرید،

در آنها مراحل دریافت مجوز برای تجارت را از آغاز تا انتها به شما آموزش می دهند.

توجه داشته باشید که اگر ساکن آلمان نیستید و شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به شمار نمی آیید،

باید پیش از دریافت مجوز از اداره مالیات، ابتدا برای گرفتن اجازه اقامت در آلمان از طریق اداره مهاجرت این کشور اقدام کنید.

اما اگر برای اقامت در آلمان اجازه دائم یا حتی موقت دارید می توانید برای دریافت مجوز کار از اداره مالیات اقدام کنید.

نکته مهم تر اینکه بیشتر افرادی که تا به حال به واسطه ثبت شرکت به آلمان مهاجرت کرده اند

از مشاور و وکیل کمک گرفته اند چرا که تنها یک مشاور خوب می تواند راه های این مسیر را به شما نشان دهد.

 

سایر مراحل سرمایه گذاری در کشور آلمان 

۵- مرحله بعدی این است که شما نام تجاری شرکت خود را به عنوان،

دارنده تمام حق و حقوق مادی و معنوی تجارتی که می خواهید  آغاز کنید به مرحله ثبت برسانید.

دقت کنید که این کار با ثبت شرکت و دریافت مجوز کسب و کار فرق دارد.

۶- وقتی تصمیم گرفتید چه کاری را آغاز کنید و به تجارتی در آلمان دست بزنید وقتش می رسد که همه اینها را روی کاغذ بیاورید و برای انجام آنها برنامه ریزی کنید. یک طرح تجاری خوب بنویسید.

این طرح اگر خوب باشد می تواند باعث جلب توجه مخاطب شما شود.

این مخاطبان می توانند سرمایه گذار، مشتری یا بانک های طرف حساب شما باشند.

نیازی نیست یک برنامه تجاری طولانی و پیچیده بنویسید.

این طرح فقط باید به صورت کامل و ساده بگوید که شما دقیقا چه کاری می خواهید انجام بدهید و چگونه.

۷- کارکنان مورد نظر خود را به صورت قانونی استخدام کنید.

شاید در مرحله اول پس از دریافت مجوز برای کار احساس خوشایندی به شما دست بدهد که کارفرما هستید و می توانید افراد دیگری را برای کار استخدام کنید.

اما بد نیست ابتدا از قوانین استخدام در آلمان آگاه باشید.

شرایط استخدام در آلمان جهت سرمایه گذاری 

شرایط استخدام در آلمان بر اساس قانون حفاظت از استخدام تعیین می شود.

قانون استخدام در آلمان مفاد حقوقی گسترده ای در زمینه های مرخصی، تعطیلات و حقوق بازنشستگی دارد که بهتر است قبل از آغاز استخدام افرادی برای تجارت، خوب با این قوانین آشنا شوید.

۸- یک حسابدار دقیق داشته باشید و فراموش نکنید که در همه مراحل حتی وقتی که دارید یک تجارت را راه اندازی می کنید حتما یک حسابدار داشته باشید.

برخی از حساب و کتاب ها جزئی هستند اما اگر بخواهید شخصا به آنها رسیدگی کنید وقت زیادی از شما می گیرند.

بنابراین شاید بهتر باشد این کار را به یک حسابدار خوب بسپارید.

بعضی از شرکت ها هستند که این کارهای جزئی را برای شما انجام می دهند.

استخدام حسابدار جهت سرمایه گذاری در کشور آلمان 

همچنین یکی از بهترین راه های پیدا کردن یک حسابدار خوب این است که از کارفرمایان دیگر سوال کنید،

از آنها بخواهید یک حسابدار مطمئن به شما جهت سرمایه گذاری در کشور آلمان معرفی کنند.

۹- براساس بودجه و دارایی خود اقدام به سرمایه گذاری در کشور آلمان کنید.

اول مطمئن باشید که می توانید صورت حساب های شرکت خود را در طول مدت تجارت به موقع پرداخت کنید.

دقت کنید شاید شما به این زودی ها درآمد نداشته باشید و مجبور شوید از پولی که پس انداز کرده اید استفاده کنید.

اول مطمئن شوید که می توانید بر اساس بودجه ای که دارید به گونه ای سرمایه گذاری کنید که در آرامش به کار بپردازید.

البته می توانید برای گرفتن وام از بانک اقدام کنید اما بسیاری از تجارت ها از ابتدا سودآور نیستند.

بنابراین شما باید به گونه ای سرمایه گذاری کنید که احساس امنیت داشته باشید.

۱۰- مرحله آخر این است که کار روتین تجارت را آغاز کنید.

هر ماه برنامه های خود را مرور کنید و با مشاوران خود در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های مالی در تماس باشید.

مرور برنامه ها و کارهای انجام شده و مشورت دائم با مشاوران باعث می شود از پیشرفت و توسعه کار خود آگاه شوید و برای آینده به شیوه ای بهتر و کامل تر برنامه ریزی کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *