پیشرفت اقتصاد و صنعت، زبان انگلیسی و مهاجر پذیر بودن این کشور توانسته مهاجرت از طریق کار در نیوزلند را به یک گزینه فوق العاده برای اخذ اقامت کاری تبدیل کند. در حال حاضر 80 نوع ویزای کاری در نیوزلند برای عزیمت وجود دارد. سیستم های مهاجرت کاری نیوزلند کاملا رقابتی بر اساس یک سیستم امتیازبندی می باشد. افرادی که شغل آنها در لیست مشاغل مورد نیاز است می توانند با شرایط سهل تر و اخذ 160 امتیاز نسبت به این پروسه اقدام نمایند. اخذ روادید کاری در این کشور تا سن 56 سال و امکان عزیمت خانوادگی از سایر مزایای روادید کاری این کشور می باشد که هر ساله با درخواست زیادی مواجه شده است.