مهاجرت از طریق کار در لهستان هر ساله به منظور کشف فرصت های جدید و افزایش میزان درآمد و زندگی بهتر مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته است. شایان ذکر است که قوانین مهاجرت کاری لهستان برای استخدام نیروی کار خارجی همانند اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و معاهده شنگن می باشد. مطابق این قانون شهروندان غیر سوئیسی و خارج از اتحادیه بایستی از مجوز کار که توسط کارفرما اعطاء می گردد، برخوردار باشند. متوسط ساعات کاری در این کشور 40 ساعت در هفته است و میزان درآمد 4500PLN (زلوتی لهستان) می باشد. در حال حاضر اشخاصی که به زبان دانمارکی، هلندی، آلمانی، فنلاندی، فرانسوی، نروژی و سوئدی صحبت می کنند، بسیار مورد توجه هستند به خصوص اگر مهارت های IT و یا خدمات مشتری را داشته باشند.

اخذ ویزای کاری لهستان مستلزم داشتن پیشنهاد کاری است.