درخواست مهاجرت کاری عمان هر ساله به دلیل شرایط ایده آل اقتصادی و نزدیکی به ایران مورد استقبال درصد زیادی از متخصصان قرار گرفته است. تاریخچه اخیر وابستگی عمان به نیروی کار ماهر خارجی، زمینه را برای انتقال هموار به فرهنگ تجارت فراهم کرده است. این کشور همپای کشورهای دیگر خلیج فارس همچون امارات می باشد و در حال حاضر در برخی حرفه های کاری نیاز به نیروی کار متخصص دارد. در این میان رشته های گروه پزشکی و درمان بیشتر از هر رشته ای برای کار در این کشور موقعیت خوبی دارند. اگر شما در کادر درمان دارای تحصیلات و سابقه کار هستید این فرصت هست تا جهت مهاجرت کاری عمان که درآمد خوبی هم در آن وجود دارد اقدام نمائید. میانگین درآمد ماهانه در این کشور 1.780OMR (ریال عمان) می باشد.