مهاجرت کاری سنت کیتس در صورتی برای متقاضیان امکان پذیر است که بتوانند مستقیما از کارفرمایی در این کشور پیشنهاد کاری دریافت کنند. مهاجرت کاری سنت کیتس بسیار رقابتی بوده و افرادی که در زمینه های شغلی کشاورزی، خدماتی و گردشگری در این کشور به دنبال کار هستند، موفق تر خواهند بود. میانگین درآمد ماهیانه که برای متقاضیان کار حدودا 83610XCD (دلار کارائیب شرقی) می باشد. البته باید در نظر گرفت که این میزان حدودی بسته به مهارت شخص، سابقه کار مفید فرد و همچنین میزان تحصیلات متفاوت خواهد بود. ارائه رزومه قوی کاری و تحصیلی نیز می تواند احتمال به کار رسیدن در این کشور را افزایش دهد. از آن جایی که این کشور مردمانی انگلیسی زبان نیز دارد، مهاجران درگیر زبان سومی برای کار نخواهند شد. لذا این کشور زیبا برای کار بسیار پیشنهاد می گردد.