مهاجرت تحصیلی هند به علت هزینه های پایین تحصیل، سهولت در دریافت ویزا و پذیرش تحصیلی از دانشگاه های کشور هند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کشور هند به پایتختی دهلی نو دارای مقاطع مختلف تحصیلی و رشته های تحصیلی مختلف می باشد . به همین دلیل هدف بسیاری از افراد برای تحصیل در رشته های پزشکی قرار می گیرد زیرا طول دوره پزشکی در این کشور 6 سال است. زبان تدریس در دانشگاه های هند دو زبان هندی و انگلیسی می باشد و افراد می توانند در رشته های غیر پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی مانند تحصیل کارشناسی به مدت 4 سال، کارشناسی ارشد 2 سال و دکتری 4 الی 5 سال از این کشور ویزای تحصیلی اخذ نمایند. البته باید توجه داشت که همه دانشگاه های هند مورد تایید وزارت علوم ایران نیستند و این مسئله باید پیش از مهاجرت تحصیلی به هند مورد بررسی قرار گیرد.