مهاجرت تحصیلی لیختن اشتاین برای دانشجویان ایرانی فراهم است. این کشور کوچک اروپایی که 38 هزار نفر جمعیت دارد و در اروپای مرکزی واقع شده است. از آنجاییکه این کشور در حوزه شنگن و اتحادیه اروپا نیز واقع شده است، تحصیل در این کشور برای دانشجویان ایرانی با مجوز تحصیل در این کشور یعنی داشتن ویزای تحصیلی ممکن است. برای اخذ ویزای تحصیلی نیز در ابتدا باید از یک دانشگاه در این کشور پذیرش شد. برنامه های تحصیلی در این کشور متنوع اند. عموما زبان تحصیل در دانشگاه های این کشور آلمانی است. تحصیل در این کشور برای دانشجویان اروپایی ارزانتر است و دانشجویان خارجی برای مهاجرت تحصیلی لیختن اشتاین باید هزینه ای بالغ بر 3000 الی 6000€ (یورو) سالیانه پرداخت کنند.