مهاجرت تحصیلی روسیه برای دانشجویان ایرانی و سایر نقاط جهان به خصوص در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و زیرشاخه های رشته های فنی و مهندسی بسیار ارزشمند است. از مزایای تحصیل در کشور روسیه می توان به این امر اشاره کرد که اغلب دانشگاه های روسی زبان این کشور، مورد تایید وزارت علوم ایران هستند و همچنین با توجه به این که دوره پادفک ضرورتا قبل از ورود به مقاطع دانشگاهی الزامی محسوب می گردد، نیاز به ارائه مدرک زبان نمی باشد. یکی از دلایلی که مهاجرت تحصیلی روسیه بسیار طرفدار دارد این موضوع است که هزینه تحصیل نیز در این کشور بسیار کمتر از سایرکشورهاست و نیازی به ارائه نامه تمکن مالی جهت اخذ ویزا وجود ندارد.