جهت مهاجرت تحصیلی بلژیک دانشجویان بین المللی و از جمله دانشجویان ایرانی بایستی در ابتدا در یک نهاد آموزشی در این کشور پذیرش شوند. اخذ پذیرش در قدم اول و سپس فراهم نمودن شرایط اخذ ویزای تحصیلی مسبب مهاجرت تحصیلی بلژیک می شود. کشور بلژیک در اتحادیه اروپا و محدوده شنگن واقع شده و شرایط تحصیل در این کشور برای دانشجویان ایرانی نیز فراهم است. تحصیل در دانشگاه های این کشور به زبان فرانسوی و انگلیسی وجود دارد. شرایط اخذ پذیرش در دانشگاه های این کشور عموما نیاز به مدارک زبان دارد. تحصیل در این کشور به مراتب اگر در دانشگاه های دولتی باشد، کم هزینه است.