مهاجرت تحصیلی اسلواکی از آن جایی که دارای زیرساخت های آموزشی بسیار خوب است و دانشجویان می توانند با هزینه مناسب در دانشگاه درس بخوانند، اهمیت می یابد. مهاجرت تحصیلی به اسلواکی مانند سایر کشورها، نیازمند اخذ پذیرش از دانشگاه ها و موسسات آموزشی در این کشور است که بتوان با استناد به آن و ارائه مدارک مورد نیاز، برای دریافت ویزای تحصیلی از سفارت مربوطه اقدام شود. این مدارک از قبیل پاسپورت معتبر، عکس، رزومه تحصیلی، انگیزه نامه، بیمه، عدم سوءپیشینه، نامه تمکن مالی و… است. لازم به ذکر است که امکان کار در حین تحصیل برای دانشجویان در کشور اسلواکی مهیا است و همچنین با رسیدن به کار تمام وقت در این کشور امکان کسب اقامت دائم نیز برای افراد مهیا می گردد.