دانشجویانی که تمایل به زندگی در یک کشور دانشجویی با هزینه های مقرون به صرفه نسبت به سایر کشورهای اروپایی را دارند، بایستی از شرایط مجارستان مطلع باشند. شرایط مجارستان برای دانشجویان بسیار مطلوب است و امکان تحصیل در گروه پزشکی و همچنین تحصیل به زبان انگلیسی دلیل عمده اشتیاق به تحصیل در این کشور است. هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور نیز به مراتب به صرفه است. البته رشته های پزشکی هزینه های بیشتری دارند. برای زندگی در مجارستان یک فرد تنها در این کشور ماهیانه چیزی حدود 700 تا €900 (یورو) بابت هزینه های زندگی باید در نظر بگیرد.