هلند یکی از ستون های اقتصادی قاره سبز است و از این رو مهاجرت سرمایه گذاری در هلند مورد توجه کسانی طیف وسیعی از سرمایه گذاران قرار گرفته است. برای شروع کار و برای این که بتوان به سرمایه گذاری در هلند فکر کرد، در ابتدا باید سرمایه اولیه ای به ارزش 1.250.000€ (یورو) را در نظر گرفت. کشور هلند، دغدغه اصلی مهاجران در مورد سهولت حضور همراه را رفع کرده است و اعضای خانواده متقاضی می توانند در کنار نفر اصلی مهاجرت به این کشور را تجربه کنند. ثبت شرکت و خرید ملک در هلند، از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در این کشور است.