مهاجرت به کشور دانمارک

پناهندگی در دانمارک

پناهندگی در دانمارک

پناهندگی در دانمارک را می توان به عنوان آخرین روش مهاجرت به این کشور نامید چرا که دستیابی به هدف نهایی که اقامت این کشور است از این طریق قطعی نیست. در کشور دانمارک فرصت های مختلف و بی شماری برای کار، تحصیل و سایر امور وجود دارند و هر ساله افراد زیاد برای رسیدن به اهداف خود اقدام به مهاجرت به دانمارک از راه های مختلف می کنند. اما مهاجرت از طریق پناهندگی در دانمارک یکی از روش های می باشد که توسط کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت توصیه نمی شود؛ اما همکاران ما با تهیه این راهنما قصد دارند اطلاعات کاملی به شما عزیزان درباره شرایط و وضعیت های مختلف پناهندگی در کشور دانمارک ارائه دهند.

بررسی پناهندگی در دانمارک

همانند بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این کشور در دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر تعداد پناهجویان، عمدتا از کشورهایی مانند عراق و سوریه بوده است. دانمارک کشوری است که 5.82 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور با آلمان هم مرز است و از طریق پل اورسوند با سوئد در ارتباط است. کشتی های این کشور به نروژ و سوئد سفر می کنند. در سال 2013 دانمارک در فهرست پناهجویان دزیافت شده در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در رتبه هفتم قرار گرفت. در یازده ماه اول سال 2015، دانمارک 18000 درخواست پناهندگی دریافت کرد. از این تعداد، 1700 نفر از افراد زیر سن قانونی بدون همراه بودند. تقریباً 9،000 درخواست در همین مدت تأیید شد.

بیشترین تعداد متقاضیان پناهندگی در این کشور در یازده ماه نخست سال 2015 از سوریه، ایران، اریتره و افغانستان بودند. در میان افرادی بی سرپرستی که به سن قانونی نرسیده بودند، افغان ها و سوری ها بیشترین تعداد را شامل می شدند. علاوه بر این، دانمارک در یازده ماه نخست سال 2015 میلادی 14000 درخواست برای اتحاد خانواده دریافت کرده بود، که باعث شد تعداد کل پناهجویان به بیش از 32000 نفر برسد.

درخواست های پناهندگی در دانمارک

این شور امضا کننده کنوانسیون پناهندگان است و به پناهندگان و افرادی که به دنبال حمایت هستند خدمات پناهندگی ارائه می دهد. پناهندگان هم از طریق برنامه مهاجرت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (سهمیه پناهندگان) و هم از طریق درخواست فردی که وارد مرز می شوند دریافت می شوند. متقاضیان توسط اداره مهاجرت به این کشور و پلیس تأیید می شوند. دولت این کشور در پی بحران پناهندگی سال 2015 تغییراتی در قوانین و سیاستهای مربوط به پناهندگی انجام داده است. این تغییرات شامل کاهش میزان کمک های مال به پناهجویان، تأخیر در پیوستن به خانواده و کسب اقامت و پیشنهاد مصادره دارایی برای پرداخت مسکن و پشتیبانی است. در نمودار زیر به رشد تعداد پناهندگان این کشور اشاره شده است:

وضعیت های مختلف پناهندگی در دانمارک

در جدول زیر به وضعیت های مخلتف پناهندگی در این کشور اشاره شده است که در ادامه شرایط هر کدام از این موارد بررسی خواهند شد:

موارد شرایط
پناهندگی در دانمارک از طریق سهمیه پذیرش پناهندگان از طریق سازمان UNHCR
پناهندگی در دانمارک از طریق پذیرش مرزی پذیرش پناهندگان از طریق درخواست های فردی
وضعیت حمایت فرعی حمایت از افرادی که به دلایل مختلف ممکن است دچار خطرات جانی و مالی شوند.
وضعیت حمایت و حفاظت موقت حمایت موقت از افرادی که به دلایل مختلف ممکن است دچار خطرات جانی و مالی شوند.
حمایت بشردوستانه حمایت بشردوستانه از افرادی که دارای شرایط خاص هستند. (موقت)
اتحاد خانواده حمایت از افرادی که قصد دارند به خانواده خود در این کشور بپیوندند.

شرایط پناهندگی در دانمارک

افرادی که به دلایل مختلف قصد دارند از طریق روش های مختلف پناهندگی و حمایت های گوناگون وارد خاک کشور قوانین پناهندگی در دانمارک تابع قوانین و مقررات دانمارک هستند. دانمارک هیچ قانون خاصی برای متقاضیان از کشورهای مختلف ندارد و هیچکدام از متقاضیان پناهندگی در دانمارک به طور خودکار حق پناهندگی دریافت نمی کنند. در عوض، هر برنامه و درخواست پناهندگی در این کشور با توجه به شایستگی های و شرایط شخصی متقاضیان بررسی می شود.

دانمارک اولین امضاکننده کنوانسیون ژنو در سال 1951 در رابطه با وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 آن بود و تصویب آن از طریق قانون بیگانگان دانمارک انجام شد. پناهندگی در کشور دانمارک به كسانی كه تحت كنوانسیون واجد شرایط پناهندگی هستند، داده می شود كه به عنوان پناهنده شخصی را تعریف می كند كه دارای شرایط زیر است:

  • شخصی که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی مورد آزار و اذیت در کشور خود قرار گرفته است.
  • کسی که تابعیت ندارد و در خارج از کشور محل زندگی سابق خود در نتیجه اتفاقات ذکر شده قرار دارد.
  • کسی که ناتوان است یا به دلیل چنین شرایط ذکر شده تمایلی به بازگشت به کشور خود را ندارد.

شرایط پناهندگی در دانمارک

سایر وضعیت های پناهندگی در دانمارک

سایر وضعیت های پناهندگی در این کشور عبارتند از:

  • وضعیت حمایت (حمایت فرعی): در این کشور پناهجویانی که صلاحیت پناهندگی را ندارند، اگر در صورت بازگشت به کشور خود دچار مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی و رفتارهای توهین آمیز شوند، از وضعیت حمایت (که به عنوان حمایت فرعی نیز شناخته شوند) بهره مند شوند.
  • وضعیت حمایت و محافظت موقت: این کشور همچنین وضعیت حمایت و محافظت موقت را به افرادی که با مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات به دلیل بی ثباتی شدید و خشونت غیرقانونی علیه غیرنظامیان در کشور خود روبرو هستند، اعطا می کند.
  • حمایت بشردوستانه: در موارد نادری مانند وقتی که یک پناهجو دچار بیماری شدید می شود، افراد ممکن است از کمک های بشردوستانه برخوردار شوند. این حمایت موقت است و تا زمانی که زمینه های بشردوستانه برای محافظت به عنوان مثال بیماری ادامه یابد، ادامه دارد.

پذیرش پناهندگی از طریق سهمیه در دانمارک

پذیرش پناهندگان در دانمارک (سهمیه) از طریق برنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان انجام می شود. حداکثر افرادی که سالانه موفق به ورود به خاک این کشور از طریق سهمیه پناهندگی می شوند 500 نفر است. پارلمان دانمارک سالانه تصمیم می گیرد که چه تعداد پناهنده از طریق این برنامه قبول کنند. پناهندگان سهمیه توسط UNHCR و همچنین سرویس مهاجرت به این کشور معرفی می شوند. بعد از اینکه UNHCR یک غربالگری اولیه را انجام دهد و پیشنهادی مبنی بر انتقال پناهندگان به این کشور ارائه دهد، سرویس مهاجرت به این کشور قبل از انتقال به دانمارک مصاحبه هایی با پناهندگان انجام می دهد. شهرداری ها و شورای پناهندگان به این کشور همچنین مجاز به شرکت در این مصاحبه ها هستند.

پذیرش پناهندگی در مرز و اتحاد خانواده در دانمارک

علاوه بر دریافت پناهندگان سهمیه، این کشور همچنین درخواست پناهندگی افرادی را که وارد مرز این کشور می شوند را نیز می پذیرند. سپس درخواست در ایستگاه پلیس محلی یا در مرکز پذیرش در سندهلم بررسی می شود. در سال 2015 حدود 18000 نفر از این طریق اقدام به مهاجرت به این کشور کردند. این کشور در سفارتخانه ها یا کنسولگری های دانمارک اجازه پناهندگی نمی دهد. پناهجویانی که وارد مرز می شوند باید به پلیس این کشور ورود خود گزارش دهند.

این پناهجویان می بایست اثر انگشت خود را نیز ثبت کنند. دانمارک اجازه اتحاد مجدد خانواده را می دهد. در طول سال 2015 بیش از 14000 نفر به دنبال اتحاد خانواده در این کشور بودند. دولت دانمارک تغییراتی در مقررات اتحاد خانواده دانمارکی پیشنهاد کرده است، این بدان معنی است که افرادی که به آنها اجازه حمایت موقت داده شده است، باید سه سال صبر کنند تا بتوانند به عضویت خانواده بازگردند. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و روش های مهاجرت به دانمارک و همچنین کسب اطلاعات دقیق درباره دانمارک می توانید به سایر مقالات تهیه شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت مراجعه کنید.

2 دیدگاه برای “پناهندگی در دانمارک

  1. ریحانه گفت:

    عالی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *