مهاجرت کاری دانمارک

فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک

همانطور که مستحضر هستید به وسیله اشتغال در کشور دانمارک میتوان به اقامت این کشور نیز دست پیدا کرد، به همین دلیل فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک را به شما ارائه می دهیم. اگر شماهم تمایل به داشتن اطلاعاتی در زمینه فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک هستید با خواندن این مقاله و همچنین مراجعه به سایت موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت و مشاوره با وکلا و مشاورین این موسسه که در زمینه گرفتن اقامت از دیگر کشورهای دنیا همچنین دیگر امور مهاجرتی دارای تخصص میباشند، از اطلاعات جامعی در زمینه این امور و خصوصا در موضوع فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک بهره مند شوید.

 شرایط دریافت مشاغل در کشو دانمارک 

لازم به ذکر است که تعدادی از رشته های تحصیلی به جز به همراه داشتن مدرک تحصیلی به مجوز صادره از این کشور نیز دارند که به صورت طبیعی دریافت نمودن این نوع از مجوز کار آسانی نمیباشد به ویژه که برای گرفتن بعضی از این مجوزها نیاز به گرفتن مدرک زبان که از جانب کشور صادر شده باشد و بیانگر میزان تسلط به زبان این کشور میباشد.

ما تصمیم داریم به تفصیل و شرح این گونه مشاغل و مدارکی که برای فعالیت نمودن در این گونه مشاغل الزامی است بپردازیم. برای اخذ ویزای مهاجرت کاری دانمارک شما باید امتیازات لازم را به دست بیاورید و قبل از هر اقدامی باید امتیازات خود را محاسبه نمائید.

 مشاغلی مهندسی در کشور دانمارک 

مشاغل مربوط به کلیه مهندسان است و در برگیرنده گروه های مهندسی از جمله کلیه مهندسان که در زمینه ساخت و ساز ساختمان به غعالیت می پردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی (Building engineer) میباشد. کلیه مهندسان که در زمینه انرژی به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی(Building engineer) میباشد. کلیه مهندسان که در زمینه محیط زیست به فعالیت میپدازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی(Environmental engineer) میباشد.

کلیه مهندسان که در زمینه برق به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی (Electrical engineer) میباشد. کلیه مهندسان که در زمینه فناوري اطلاعات به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی(IT engineer) میباشد. کلیه مهندسان که در زمینه مکانیک به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی (Mechanical engineer) میباشد.

 مشاغل پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان در دانمارک

کلیه پزشکان که در زمینه مشاوره یا در زمینه سرپرستی به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی ارشد(Chief physician) به علاوه مدرک نشان دهنده مجوز کاری(Consultant doctor) میباشد. کلیه پزشکانی که در بیمارستانها به فعایت می پردازند و برای این کار نیاز به مدرک کارشناسی ارشد به علاوه مجوز کاری(Hospital doctor ) صادر شده از جانب کشور دانمارک دارند و کلیه دندانپزشکان که قصد فعالیت در زمینه امور دندانپزشکی را دارند.

مشاغل مربوط به دیگر رشته هاي دانشگاهی در دانمارک

کلیه اشخاصی که به فعالیت ممیزی در شغل حسابداری مبپردازند و وظیفه این افراد رسیدگی به کلیه حسابها میباشد و مدرک مورد نیاز برای این کار داشتن مدرک کارشناسی ارشد( Auditor) می باشد. کلیه اشخاصی که در زمینه مشاوره حقوقی به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار مدرک کارشناسی ارشد (Legal counselor) میباشد.

کلیه اشخاصی که در زمینه مشاغل داروشناسی به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار داشتن مدرک کارشناسی ارشد (Pharmacologist) میباشد. کلیه اشخاصی که در زمینه ارزیابی املاک به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار داشتن مدرک کارشناسی ارشد به علاوه مجوز صادر شده از جانب دانمارک(Land surveyor) میباشد.

کلیه اشخاصی که در زمینه بازرسی و آنالیز نمودن امور تجاری به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای فعایت در این کار داشتن سابقه تحصیلی به میزان حداقل 3 سال که می بایست در حوزه فعالیت( Business analyst) باشد. کلیه اشخاصی که در زمینه روانشناسی به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای فعالیت در این کار داشتن مدارک کارشناسی ارشد به علاوه مجوز صادر شده از جانب دانمارک( Business analyst) باشد.

کلیه اشخاصی که در زمینه داروسازی به غعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز فعالیت داشتن در این کار و داشتن مدرک کارشناسی ارشد به علاوه مجوز صادر شده از جانب کشور دانمارک (Pharmacist ) میباشد و کلیه اشخاصی که در زمینه مشاغل مربوط به وکالت به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به علاوه مجوز صادر شده از جانب کشور دانمارک (Attorney) میباشند.

مشاغل مربوط به رشته های مدیریت در دانمارک

کلیه اشخاصی که در زمینه کنترل کردن امور تجاري به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این کار داشتن 3 سال سابقه تحصیلی که در زمینه رشته مدیریت (Business controlle) باشد را باید ارائه دهند. کلیه اشخاصی که در زمینه کنترل کردن امور مالی به فعالیت می پردازند و مدرک لازم برای فعالیت نمودن در این کار داشتن حداقل 3 سال سابقه تحصیلی رشته مدیریت( Financial controller) در حوزه های رشته های فناوری مخابرات و فناوری اطلاعات میباشد.

کلیه اشخاصی که در زمینه امور مربوط به مشاوره در زمینه فناوري اطلاعات به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای فعالیت نمودن این امور داشتن حداقل 3 سال سابقه تحصیلی در زمینه امور فناوری اطلاعات( IT consultant) می باشد. کلیه اشخاصی که در زمینه امور مربوط به برنامه نویسی و توسعه سیستم ها به غعالیت می پردازند و مدارک مورد نیاز ادامه داشتن فعالیت در زمینه این مشاغل عبارتند از داشتن حداقل 3 سال سابقه تحصیلی در زمینه امور مربوط به فناوری اطلاعات (Programmer and systems developer) می باشد.

مدارك مورد نیاز طبق مشاغل مورد نیاز در دانمارک

کلیه اشخاصی که در زمینه مشاغل مربوط به پرستاری به فعالیت میپردازند باید مدارک مورد نیاز را ارائه دهند و مدارک مورد نیاز برای تحصیل در این رشته عبارتند از کارشناسی به علاوه مجوز صادره از کشور دانمارک ( Nurse). کلیه اشخاصی که به شغل پرتونگاری میپردازند و مدارک مورد نیاز برای ادامه فعالیت در این شغل عبارتند از داشتن مدرک کارشناسی به علاوه مجوز صادر شده از جانب کشور دانمارک (Radiographer) است.

کلیه اشخاصی که به شغل تکنسین آزمایشگاهای مربوط به رشته پزشکی میپردازند و مدارک مورد نیاز برای ادامه فعالیت در این شغل عبارتند از داشتن مدرک کارشناسی به علاوه مجوز صادر شده از جانب کشور دانمارک Medical laboratory) technologist) می باشد و کلیه اشخاصی که در زمینه شغل پرستاری اتاق عمل به فعالیت میپردازند و مدرک مورد نیاز برای این شغلها عبارتند از داشتن مدرک کارشناسی به علاوه مجوز صادره از جانب کشور دانمارک (Surgical nurse) است.

مدارک مورد نیاز برای آموزش دادن در دانمارک

یکی از راه های مهاجرت به دانمارک از طریق تحصیل در دانمارک می باشد. کلیه اشخاصی که در زمینه آموزش به فعالیت میپردازند و مدارک مورد نیاز برای ادامه فعالیت در این شغلها با توجه به مقاطع تحصیلی عبارتند از:

 • کلیه اشخاصی که در زمینه مشاغل مربوط به مربی گری به فعالیت میپردازند و مدارک مورد نیاز برای این کار عبارتند از داشتن مدرک کارشناسی (Pedagogue)
 • کلیه اشخاصی که در زمینه شغل مربیگری اجتماعی به فعالیت میپردازند و مدارک مورد نیاز برای ادامه غعالیت در این مشاغل عبارتند از داشتن مدرک کارشناسی (Social pedagogue)

قبل از مهاجرت به دانمارک و انجام هر اقدامی حتما هزینه زندگی در دانمارک را بررسی نمائید. این مقاله توسط کارشناسان ما آماده گردیده است و اگر قصد مهاجرت به این کشور زیبا را که در طول سال های اخیر جزء کشورهای برتر شناخته شده است، دارید با مشاورین ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در این زمینه مشورت نمائید و بهترین و کم ریسک ترین مسیر مهاجرت را انتخاب نمائید.

2 دیدگاه برای “فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک

 1. سلام خسته نباشین من کارشناس رادیولوژی و رشته ام جز مشاغل مورد نیاز دانمارک سال ۲۰۲۰هست ۲۷سال سن و۳سال هم سابقه کاری دارم مدرکم رو از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بامعدل ۱۶/۳۸گرفتم متاهل هستم ویه بچه ۲ماهه دارم رشته همسرم هم تکنسین پروتزهای دندانی هست ایا میتونم برای دریافت ویزای کاری اقدام کنم ؟
  واینکه برای این ویزا نیاز به مدرک زبان دانمارکی هست؟
  یا توی دانمارک دوره زبان میذارن ؟!!!
  ممنون میشم از راهنماییتون

  1. صادقی گفت:

   سلام شما باید از این کشور پیشنهاد شغلی داشته باشید. شرایط سیستم امتیازبندی سهل نیست بهتر است در این خصوص با کارشناسان ما با مشاره 921003232-021 تماس حاصل نمائید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *