مهاجرت سرمایه گذاری در رومانی

ثبت شرکت در رومانی

ثبت شرکت در رومانی

ثبت شرکت در رومانی

 

از راه های مطرح که بر مبنای سرمایه گذاری می باشد می توان ثبت شرکت را نام برد. قوانین و شرایط ثبت شرکت در رومانی در سال 2019 در این مقاله بررسی می شود.

 

انواع ثبت شرکت در رومانی

 

رایج ترین انواع ثبت شرکت در رومانی به شرح زیر می باشد:

 • ثبت شرکت با مشارکت محدود در رومانی
 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رومانی
 • فرم های کسب و کار موجود در رومانی
 • ثبت شرکت محدود توسط سهام در رومانی
 • شرکت سهامی و شعبه ثبت شده شرکت خارجی در رومانی.

 

حداقل مواردی که فرم های کسب و کار در کشور رومانی ذکر می شود؛ به شرح زیر می باشد:

 • سهام سرمایه
 • مسوولیت سهامداران
 • حداقل تعداد سهامداران در رومانی

 

شرایط ثبت شرکت در رومانی

 

 • ارائه طرح اولیه تجاری یا بیزنس پلان.
 • پس از تایید وکیل مالیاتی در رومانی، طرح اولیه تجاری ثبت گردد.
 • برای ثبت شرکت در رومانی باید مبلغی به دولت پرداخت گردد.
 • برای ثبت شرکت در رومانی حداقل سرمایه خاصی نیاز نمی باشد.

شرایط الزامی

 

 • در رومانی برای مشارکت عمومی تعداد سهامداران باید حداقل 2 نفر باشد.
 • وظیفه سهامداران نامحدود و ضمانت مشارکت اجتماعی می باشد.

 

شرایط انواع شرکت های ثبتی در رومانی

 

شرایط ثبت شرکت با مشارکت محدود در رومانی

 

 • سرمایه اولیه حداقل به مبلغ 4500 یورو
 • مشارکت محدود باید حداقل یک شریک محدود و حداقل یک شریک عمومی داشته باشد.
 • هیچ قدرت مدیریتی و مسئولیتی بر عهده شرکای محدود نمی باشد.
 • سهام مشترک با ایجاد محدودیت به بدهی های مشارکت پاسخ می دهند.
 • وظیفه شرکای عمومی کنترل مدیریتی و مسئولیت مشترک و چندگانه می باشد.

 

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رومانی

 

 • سرمایه اولیه حداقل به مبلغ 4500 یورو
 • یک شرکت با مسئولیت محدود در رومانی ممکن است بین 1 تا 50 سهامدار داشته باشد. سهامداران به نسبت سهم خود مسئول سرمایه سهام می باشند.

 

ثبت شرکت محدود توسط سهام در رومانی

 

 • سرمایه اولیه حداقل به مبلغ 20000 یورو
 • الزامی بودن حداقل 2 سهامدار برای ثبت شرکت محدود با سهام

 

مسئولیت های شرکا:

 

 • دارای قدرت مدیریت و مسئولیت نمی باشند.
 • دارای مسئولیت مشترک و چند جانبه به همراه وظیفه کنترل مدیریت می باشد.
 • بدهی مشارکتی با محدودیت سهام مشترک پاسخگو می باشد.

 

ثبت شعبه شرکت در رومانی

برای تاسیس شعبه مبلغ خاصی برای حداقل سرمایه اولیه الزامی نمی باشد. شرکت اصلی مسئولیت شعبه را بر عهده دارد.

 

نکات ثبت شرکت در رومانی

 • اشخاص حقیقی یا حقوقی قادر به ثبت شرکت در رومانی می باشند. برای این کار باید ابتدا ثبت نام نمایند.
 • بعضی از فعالیت های ثبت شرکت در رومانی مستلزم اخذ مجوز قبلی می باشد.
 • برخی فعالیت های ثبت شرکت در رومانی بعد از ثبت نام شرکت باید مجوز داشته باشند. مثلا: اجازه حمل و نقل و…

 

اسناد ثبت شرکت در رومانی

 

روش ثبت شرکت در رومانی

 • ثبت شرکت بایستی توسط اداره ثبت مجاز صورت پذیرد .
 • تقاضای ثبت نام شرکت از طریق تجارت با امضای الکترونیکی.
 • نام نویسی پورتال.

 

انواع اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت در رومانی به شرح زیر می باشد:

 • ارائه مقالات مشارکت برای شرکت تازه تاسیس در رومانی
 • اسناد شرکت سهامداران در رومانی
 • قید مقررات مشارکت سهامداران در رومانی

 

گزیده هایی که ثبت شرکت در رومانی صادر می نماید به شرح زیر می باشد:

 • گواهی اعتبار سنجی سهامداران در رومانی
 • پاسپورت یا شناسنامه مدیر آتی شرکت رومانیایی
 • قرارداد اجاره برای دفتر مرکزی و اسناد مالکیت صاحب خانه
 • فرم تقاضا برای ثبت شرکت در رومانی
 • برای ثبت شرکت در مقامات مالی رومانیایی فقط 30 روز فرصت داده می شود.

 

اسناد لازم برای پیوستن به یک شرکت در رومانی

 

این اسناد باید بیانگر مقررات مشارکت باشد. مشخصات زیر باید در این اسناد قید گردد:

 • محل ثبت نام شرکت و نام شرکت
 • فهرست اعضای شرکت به همراه آدرس، تاریخ تولد، مالیات شخصی این اعضا.
 • اصل فعالیت های اقتصادی و تجاری شرکت. (فعالیت های خاص ملزم به اخذ مجوز ویژه می باشد.)
 • مبلغ اولیه سرمایه گذاری و تاریخ موجود بودن مبلغ
 • روش ثبت نام نمایندگی شرکت در نام شرکت
 • مشخصات سهامداران شرکت از جمله: نام، آدرس، محل تولد و شماره مالیات شخصی
 • درصورت تاسیس در مدت زمان معین، این مدت قید گردد.

 

اسناد لازم جهت یکپارچه نمودن شرکت

 

شیوه یکپارچه نمودن شرکت رومانیایی به قرار زیر است :

 • نام شرکت رزرو شود.
 • آماده سازی اسناد شرکت براساس اظهارات مدیران طبق قانون اساسی آن .
 • تکمیل فرم ثبت نام در ثبت تجاری شرکت ها.
 • یکی از الزامات درج ثبت نام یک شرکت در رومانی می باشد .

 

نرخ مالیات ثبت شرکت در رومانی

 

 • مالیات بر ارزش افزوده دارای نرخ 19% و مالیات بر درآمد شرکت های رومانی دارای نرخ 16% می باشد.
 • فعالیت هایی از قبیل کلوپ های شبانه و قمارخانه در رومانی مشمول پرداخت مالیات می باشند. این شرکت ها باید 5% از درآمد حاصله ویا 16% از سود مالیاتی را بپردازند.
 • برای صنایع غذایی، آشامیدنی، درمان های پزشکی و پروتز، نرخ مالیات کمتر از 9% می باشد.
 • 5% بهای مالیات در صورت اقامت دراین کشوربه موارد زیر کاهش داده می شود. مثلا: تامین مسکن، کتاب ها، جراید، هزینه بلیط قلعه ها، موزه ها، سینما و… .
 • افرادی که در روماتی دارای فعالیت تجاری هستند ملزم به ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

ثبت نام مالیات برای ثبت شرکت در رومانی

 

برای ثبت شرکت در رومانی و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پیچیدگی زیادی در این کشور وجود دارد. برای نام نویسی مالیات بر ارزش افزوده اسناد گوناگونی لازم می باشد.

 

برای ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در صورت وجود شرایط خاصی، می توان اقدام نمود. این شرایط عبارتند از:

 • خدمات از افرادی که محل عرضه داشته و خارج از رومانی مستقر می باشند؛ خریداری گردد.
 • در یکی از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خدمات با عرضه محلی تامین گردد.
 • از یک کشور عضو اتحادیه اروپا بطور کلی کالاهای داخل کشور جمع آوری گردد.

 

ثبت شرکت در رومانی

 

برای کارآفرینی در رومانی نیز مدارک زیر لازم می باشد:

 

 • مبلغ خاصی برای حداقل سرمایه اولیه الزامی نمی باشد.
 • مسئولیت این کار با کارآفرین می باشد.
 • مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت در رومانی

 

اگرمی خواهید از راه دیگری به کشور رومانی مهاجرت نمایید؛ می توانید به مقالات زیر مراجعه نمایید.

برای آگاهی از راه ها مهاجرت به این کشور مقاله «اقامت رومانی» مطالعه نمایید.

 

نتیجه گیری:

 

بطور کلی هر راهی که با پول و سرمایه گذاری در ارتباط باشد ریسک زیادی دارد. علت این ریسک بازار و محیط اقتصادی متفاوت در کشورهای مختلف می باشد. با اخذ مشاوره از افراد کاربلد در این زمینه می توانید ریسک ناشی از این راه را کاهش دهید.

مشاورین موسسه سفیران سروش سعادت این ویژگی را داشته و مهارت زیادی در این زمینه دارند. شما برای اخذ مشاوره می توانید به موسسه سفیران سروش سعادت مراجعه نمایید.

0 دیدگاه برای “ثبت شرکت در رومانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *