مهاجرت به کشور انگلستان

 اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد

اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد

اعطای تابعیت در کشورها به دو گونه صورت می­پذیرد. اعطای تابعیت با خون- اعطای تابعیت با خاک. ما در این مقاله به موضوع اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد می­پردازیم. طبق قوانین تابعیت در کشور انگلستان افرادی که در خاک این کشور بدنیا می­آیند تابعیت کشور انگلستان به آنها تعلق خواهد گرفت. در این صورت هر نوزادی که بدنیا می­آید تابعیت کشوری را دارد که در آن خاک بدنیا آمده است. دولت انگلستان نوازادانی که از والدین انگلیسی الاصل در خاک کشوری دیگر بدنیا آمده باشد، تابعیت کشور انگلستان را به نوزاد اعطا می­نماید. همچنین اگر تنها یکی از والدین پدر یا مادر انگلیسی الاصل باشد تابعیت انگلیس به وی تعلق خواهد گرفت.

روش های اخذ تابعیت انگلستان

کشور انگلستان دریافت تابعیت به چهار روش امکان پذیر می­باشد. ما در اینجا به تفصیل هر یک خواهیم پرداخت.

 1. اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد
 2. اخذ تابعیت از طریق اعمال اصل خون
 3. اخذ تابعیت انگلستان از طریق تقاضا
 4. اخذ تابعیت انگلستان از طریق فرزند خواندگی

اخذ تابعیت انگلستان از طریق تولد

در کشور انگلستان نوزادانی که از والدین انگلیسی ویا والدینی که محل زندگی خود را کشور انگلستان انتخاب نموده اند، بدنیا بیاید تابعیت انگلیس اعطا می­گردد. همچنان نوزادانی که دارای والدین اروپایی و یا منطقه اقتصادی اروپا سوئیس باشد و قبل از سال 2006 در خاک کشور انگلستان بدنیا آمده باشند، تابعیت انگلستانی را دریافت خواهند نمود.

نوزادانی که از پدر انگلیسی متولد شده باشد ولی تولد نوزاد ناشی از ازدواج نباشد، در صورتیکه نوزاد کمتر از 18 سال سن داشته باشد می­تواند تقاضای تابعیت کشور انگلستان را دهد. بطور کلی نوزادانی که در خاک کشور انگلستان متولد شوند تابعیت این کشور را خواهند داشت.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق اعمال اصل خون

تا قبل سال 1983، قوانین تابعیت در کشور انگلستان به این گونه بود که تابعیت تنها از پدر به فرزند منتقل می­شد و والدین باید با یکدیگر ازدواج کرده باشند. بطور مثال نوزادانی که در منطقه جمهوری ایرلند متولد می­شدند در صورتیکه پدر آنها انگلستانی نبود به آنها نیز تابعیت انگلستان تعلق نمی­گرفت. هم اکنون طبق قوانین انگلستان تابعیت از طریق خون به افراد زیر تعلق می­گیرد:

 1. نوزادانی که در خارج از کشور انگلستان متولد می­شوند و حداقل یکی از والدین انگلیسی باشد.
 2. کودکانی که در خارج از خاک انگلیس بدنیا آمده باشند و یکی از والدین کودک در گذشته در خدمت پادشاه انگلیس بوده باشد.
 3.  نوزادانی که با خانواده های انگلیسی تبار در ارتباط است و والدین وی مشخص نباشد.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق تقاضا

کسانی که در کشور انگلستان تابعیت این کشور را از وزیر این کشور نماید در صورتیکه وزیر با این درخواست موافقت نماید به وی تابعیت این کشور اعطا خواهد شد. توجه داشته باشید ممکن است در برخی موارد فرد دارای شرایط لازم برای اخذ تابعیت این کشور باشد اما وزیر با درخواست وی موافقت نمی­نماید.

همچنین در بعضی موارد فرد دارای شرایط لازم تابعیت نیست اما چون وزیر با تابعیت وی موافقت نموده است، تابعیت این کشور به وی اعطا می­گردد. از جمله شرایط دریافت تابعیت کشور انگلستان به این بستگی دارد که فرد با تبعه انگلیسی ازدواج کرده و یا خیر.افرادی می­توانند با اتباع انگلیسی ازدواج نمایند که دارای شرایط زیر باشند:

 1. فرد بایستی دارای مجوز اقامت انگلستان باشد.
 2. فرد باید حداقل دارای 3 سال اقامت قانونی کشور انگلستان داشته باشد.
 3. فرد دارای عدم سوء سابقه کیفری باشد.
 4. فرد دارای مدارک زبان ویا مدارکی که اثبات نماید به زبان انگلیسی تسلط دارد، باشد.

همچنین افرادی که با اتباع انگلستانی ازدواج ننموده اند ودرخواست تابعیت کشور انگلستان را دارند باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. فرد دارای 5 سال اقامت قانونی کشور انگلستان باشد.
 2. فرد باید تصمیم برای انجام کار و زندگی بصورت دائمی را در این کشور داشته باشد.
 3. فرد دارای عدم سوء سابقه کیفری باشد.
 4. به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد.

اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد

مهاجرینی که به کشور انگلستان از طرق مختلف از جمله مهاجرت تحصیلی– مهاجرت کاری- مهاجرت از طریق سرمایه گذاری وارد این کشور شده اند، می­توانند از طریق تولد تابعیت این کشور را اخذ نماید. زیرا کشور انگلستان به نوزادانی که در این کشور متولد می­شوند تابعیت این کشور را اعطا می­نماید. طبق قوانین کشور انگلستان افراد می­توانند به اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد نایل آیند.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق فرزند خواندگی چگونه است؟

در کشور انگلستان در صورتی که زوجی درخواست فرزند خواندگی فردی را از دادگاه درخواست نماید، به فرزند خوانده تابعیت انگلیسی داده خواهد شد. ناگفته نماند که یکی از زوجین بایستی دارای تابعیت انگلستان باشد، همچنین فردی که به فرزند خواندگی گرفته می­شود می­باید کمتر از 18 سال باشد. در صورتی که زوجین پس از مدتی فرزندخواندگی فرد را لغو نمایند، همچنان فرد تابعیت انگلستان را خواهد داشت. طبق قوانین تابعیت انگلستان فرزندان انگلیسی که به فرزند خواندگی اتباع خارجی گرفته می­ شوند همچنان فرد دارای تابعیت انگلستان خواهد بود.

از دست دادن تابعیت چیست؟

اتباع انگلستانی به دو روش می­توانند تابعیت انگلستانی خود را لغو نمایند:

ترک تابعیت انگلستان

افرادی که دارای تابعیت کشور انگلستان هستند، با مراجعه به وزارت کشور انگلستان و درخواست ترک تابعیت می­توانند تابعیت کشور خود را از دست بدهند. وزارت کشور انگلستان بایستی نسبت به درخواست وی موافقت نماید و این موافقت به ثبت این وزارت برسد. در این صورت فرد به مدت 6 ماه فرصت دارد تا تابعیت کشوری دیگر را دریافت نماید درصورتی که در مدت 6 ماه تابعیت هیچ کشوری را اخذ ننماید، دوباره فرد دارای تابعیت انگلستان خواهد بود.

سلب تابعیت انگلستان

طبق قوانین تابعیت کشور انگلستان که در سال 2006 به تصویب این دولت رسید، وزیر کشور انگلستان اجازه دارد افرادی را که دارای تابعیت دوگانه دارند، تابعیت انگلستان از آنها سلب خواهد شد. از طرفی هم افرادی که با انجام کارهای جعلی سعی در بدست آوردن تابعیت انگلستان نموده اند، امکان سلب تابعیت انگلستان از آنها وجود دارد.

منظوراز تابعیت مضاعف انگلستان چیست؟

داشتن تابعیت دوگانه در کشور انگلستان ممنوع نمی­باشد. و همچنان در صورتیکه اتباع انگلستانی دارای تابعیت کشوری دیگر باشد، کشور انگلستان تابعیت این کشور را از آنها سلب نخواهد نمود. همچنین افراد نیازی به ترک تابعیت ندارند زیرا دولت انگلستان با تابعیت دوگانه افراد مشکلی ندارد. اتباع انگلستانی در صورتی که تابعیت کشوری دیگر را دریافت نمایند، و در قوانین آن کشور فرد نبایستی دارای تابعیت دوگانه باشد، می­تواند جهت ترک تابعیت خود اقدام نماید.

افراد ممکن است با سوالات زیادی در زمینه اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد مواجه شوند از جمله

 • آیا فرزندانی که از پدر ومادر خارجی در کشور انگلستان متولد شده اند تابعیت انگلیس را خواهند داشت؟
 • آیا نوزادانی که در خاک انگلستان به دنیا آمده اند از همان ابتدا دارای تابعیت انگلستان هستند ویا پس از 18 سال باید اقدام به اخذ تابعیت نمایند؟
 • نوزادانی که از والدینی که دارای تابعیت دوگانه هستند متولد شده اند چه تابعیتی به آنها تعلق خواهد گرفت؟

موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت آماده پاسخگویی به سوالات همه عزیزان در زمینه اخذ تابعیت انگلستان پس از تولدمی­باشد. افراد می­توانند جهت مشاوره و راهنمایی به کارشناسان این مجموعه ارتباط برقرار نمایند.

Related Posts

11 دیدگاه برای “ اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد

 1. هزاره گفت:

  آیا کشور انگلستان به کودکانی که در این کشور بزرگ میشوند تابعیت این کشور را اعطا می نماید؟

 2. کامبیز روشن روان گفت:

  آیا اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد فقط منوط به ملیت انگلیسی یکی از والدین است؟

 3. امیرحسین گفت:

  سلام
  مقاله مفیدی بود.
  با تشکر

 4. ارشاد گفت:

  اخذ تابعیت تو اینم کشور از چه سالی بر مبنای خون شده ؟ کسی که سال 2000 اونجا بدنیا اومده می تونه الان پاسپورت بگیره؟

 5. نیما گفت:

  منظور از تابعیت برای پدر و مادر است؟

 6. amir abbas گفت:

  بابت مطلب جالبتون با موضوع اخذ تابعیت انگلستان پس از تولد تشکر می کنم اگه امکانش هست در مورد تولد در انگلستان هم مطلب بذارید

 7. ترانه گفت:

  آیا از طریق سیستم خون است یا خاک؟

 8. دنیز گفت:

  مطالب مفیدی بود درباره اقامت

 9. صبا صابری گفت:

  سلام و ممنون از شما

  لطفا در مورد تحصیل این کشور توضیح دهید.

 10. بهروز قدیمی گفت:

  با تولد در این کشور اقامت میدن؟

 11. امید گفت:

  آیا هزینه زایمان در کشور انگلستان بالا است یا پائین؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *