مهاجرت از طریق کار در جمهوری چک یک فرصت جذاب و بینظیر محسوب می شود. این کشور با داشتن اقتصاد پایدار و موقعیت مکانی مناسب در اروپا مرکزی مملو از فرصت های مهاجرتی است. از دیگر مزایای مهاجرت کاری جمهوری چک می توان به نیروی کار ماهر و اقتصاد باز اشاره کرد در حالی که زبان چک یکی از بزرگترین موانع برای کارگران خارجی است، خبر خوب این است که انگلیسی در سراسر دنیای تجارت به طور گسترده صحبت می شود. قوانین ویزای کاری جمهوری چک برای شهروندان ایرانی همانند دیگر کشورهای اروپایی است و متقاضیان ایرانی باید از این کشور پیشنهاد کاری داشته باشند.