سوئد از جمله کشورهای بسیار پیشرفته اروپایی است که دانشگاه های درجه یک آن بسیاری از افراد را متقاضی مهاجرت تحصیلی سوئد می کند. دانشگاه هایی که رتبه بالایی دارند و شرایط ایده آلی جهت تحصیل در اختیار دانشجویان قرار می دهد. همچنین امکان اخذ اقامت دائم از این کشور از جذابیت های کشور سوئد جهت زندگی و کار بعد از تحصیل خواهد بود. البته آب و هوای سرد سوئد ممکن است به مذاق هرشخصی خوش نیاید. اما اگر آب و هوای سرد آن را فاکتور بگیریم و متقاضی مهاجرت تحصیلی به سوئد با آن مشکلی نداشته باشد با اخذ مدرک از دانشگاه های این کشور مدرک معتبری بدست آورد که در تمام کشورهای دنیا اعتبار دارد.