مهاجرت تحصیلی جمهوری چک به این دلیل که این کشور از پیشرفته ترین کشورهای بلوک شرق است و همچنین تحصیل با پایین ترین هزینه انجام می گیرد، بسیار مهم است. مانند هر کشور دیگری برای مهاجرت تحصیلی به جمهوری چک، در ابتدا متقاضی باید از دانشگاه یا موسسات آموزشی برتر در این کشور پذیرش بگیرد. پس از اخذ پذیرش، متقاضی باید با ارئه مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی به سفارت چک اقدام کند. دانشجویان در کشور چک، در حین تحصیل و پس از آن به صورت فول تایم دارای حق کار هستند و از طریق آن می توانند برای اخذ اقامت این کشور اقدام کنند. پیشنهاد می شود علاقه مندان تحصیل در این کشور به زبان رسمی چک مسلط شوند تا بتوانند از امکان تحصیل رایگان نیز در این کشور برخوردار گردند.