شرایط آمریکا توانسته این کشور را به یک مقصدی بینظیر برای زندگی در جامعه ای انگلیسی زبان با خدمات اجتماعی، کاری و تحصیلی فوق العاده تبدیل کند. رویا پردازی زندگی در آمریکا منجر به یک نفر نمی شود زیرا سالانه به میزان یک میلیون نفر در این کشور به اقامت میرسند. با چنین مکان گسترده ای برای انتخاب زندگی و کار، می توانید جوامع مهاجمی پر رونق را در هر گوشه کشور پیدا کنید. شرایط آمریکا برای زندگی بسیار گران می باشد، گران ترین شهرها شامل سان فرانسیسکو، نیویورک، بوستون و لس انجلس است با این حال هنوز هم می توان برچسب قیمت معقول را در این کشور یافت. میانیگن هزینه های زندگی ماهانه در آمریکا به میزان 1200 الی 2000$ (دلار) است.