از شرایط ترکیه می توان گفت که این کشور عضو قاره اروپا به پایتختی آنکارا است و مردم این کشور ترک زبان هستند اما زبان انگلیسی نیز در این کشور رواج دارد. کد تلفن کشور ترکیه +90 می باشد و واحد پول آن لیر است. شرایط جغرافیایی ترکیه به گونه ایست که این کشور از سه طرف با دریا احاطه شده است. دریای مدیترانه در جنوب، اژه در غرب و دریای سیاه در شمال. دریای مرمره، در شمال غربی، تنگه استانبول و دادلانس را شامل می شود. ترکیه که رسماً با عنوان جمهوری ترکیه شناخته می شود، هم یک کشور اروپایی و هم یک کشور آسیایی است و دارای هزینه خوراک با هزینه 2 تا 34TRY (لیر ترکیه) و هزینه اجاره بها 900 تا 2000TRY (لیر ترکیه) متغیر است.

با پاسپورت ترکیه به کدام کشورها میتوان بدون ویزا سفر کرد؟

با پاسپورت ترکیه به کدام کشورها میتوان بدون ویزا سفر کرد؟

با توجه به شرایط مناسب تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری در ترکیه مهاجرت به این کشور متقاضیان زیادی دارد. افراد با روش های فوق می ­توانند اقا...

ادامه مطلب