اوکراین یکی از کشورهای اروپایی است که در حال حاضر در حوزه شنگن قرار ندارد. همین امر شرایط اوکراین را برای مهاجرت نسبت به کشورهای حوزه شنگن سهل تر کرده است. به همین دلیل خواهان بسیار و متقضیان فراوانی دارد. ضمن اینکه زمزمه هایی در خصوص پیوستن این کشور به حوزه شنگن نیز وجود دارد و این برای افرادی که از قبل اقامت کشور اوکراین را بدست آورده اند یک امتیاز عالی خواهد بود. هزینه های زندگی در اوکراین به مراتب از کشورهای دیگر اروپایی بسیار کمتر است بطوریکه هزینه زندگی برای یک نفر 200 تا 300$ (دلار) در ماه خواهد بود. ضمن اینکه دانشجویان نیز در این کشور هزینه کمتری بابت اجاره خوابگاه پرداخت خواهند نمود. به عنوان مثال هزینه اجاره خوابگاه در حدود 60 تا 70$ (دلار) در ماه بیشتر نخواهد بود. از شرایط اوکراین می توان پاسپورت بسیار معتبر آن را نام برد که امکان سفر به بسیاری از کشورهای دنیا را بدون اخذ ویزا فراهم آورده است که این فقط بخشی از امتیازات دارندگان پاسپورت این کشور است.