مهاجرت سرمایه گذاری در قبرس به دلیل موقعیت مکانی ، سیستم های مالیاتی و قوانین دوستانه به عنوان یکی از جذاب ترین مناطق تجاری جهان بسیار جذاب است. موقعیت مکانی این کشور به صورتی است که نقطه تلاقی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا می باشد که امکان دسترسی آسان به هر کشور و از هر منطقه را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. همچنین به دلیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و حوزه اقتصادی و پولی یک فرصت استثنائی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. نظام مالیاتی قبرس موثر، شفاف و به طور کامل سازگار با مقررات اتحادیه اروپا است و این مسئله از نظر روانی مهاجرت سرمایه گذاری به این کشور را ساده تر می کند. یکی از مهمترین جنبه های مربوط به جنبه های مالیاتی قابل استفاده در قبرس ، مالیات شرکت ها است که با نرخ 12.5٪ اعمال می شود.