مهاجرت به کشور اتریش

اخذ تابعیت اتریش

اخذ تابعیت اتریش

گواهی تابعیت تنها سند رسمی می باشد که بیانگر اخذ تابعیت اتریش است. در هنگام درخواست گذرنامه اتریشی بایستی ارائه گردد. افرادی که در خصوص اخذ تابعیت این کشور در سال 2022 نیازمند کسب اطلاعات هستند و می خواهند به پاسخ صحیحی در مورد سوالاتی از قبیل:

 • اخذ تابعیت اتریش چگونه است؟
 • برای اخذ تابعیت اتریش چه مراحلی باید طی شود؟

ابتدا باید به این نکته توجه نمایید که اخذ تابعیت به سرعت و به صورت آنی امکان پذیر نمی باشد. در اکثر راه ها به غیر از راه هایی مانند پناهندگی کشورهای مختلف ابتدا به متقاضی اقامت یک ساله و بعد از چند مرتبه تمدید اقامت دائم می دهند. در این مقاله که توسط متخصصین امر مهاجرت در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت نگارش شده است. از این رو اطلاعات مفیدی در خصوص اخذ تابعیت اتریش آمده است. لذا پیشنهاد می نماییم که این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

طرق اخذ تابعیت اتریش

بعد از گذشت مدتی و آموختن زبان رسمی آن کشور و گذراندن آزمون زبان و همینطور گذراندن آزمونی از کتابی حاوی قوانین کشور مورد نظر و همینطور تاریخچه و عرف رایج در کشور می توانید تقاضای اقامت دائم از کشور مورد نظر نمایید. مانند هر کشور دیگری برای اخذ اقامت و در نهایت تابعیت کشور اتریش نیز راه های متفاوتی وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد:

 • اخذ اقامت اتریش از راه تولد
 • اخذ اقامت اتریش از راه ازدواج
 • اخذ تابعیت اتریش از طریق درخواست متقاضی

اخذ تابعیت اتریش از طریق تولد

برای فرزندانی که نتیجه یک ازدواج رسمی هستند. کسانی که قبل از تاریخ 09/01/1983 متولد شده اند اگر پدر در زمان تولد فرزند استرالیایی باشد. کسانی که بعد از این تاریخ متولد شده اند یکی از والدین در زمان تولد فرزند تابعیت اتریش را داشته باشند. اخذ اقامت اتریش از راه تولد حاصل از ازدواج غیر رسمی اگر مادر در زمان تولد فرزند تابعیت اتریشی داشته باشد. اگر فرزند (که مادرش غیر اتریشی می باشد). در زمان ازدواج والدین کودک (زیر 14 سال) و همینطور مجرد باشد. پدر تابعیت اتریش را داشته باشد.

اخذ تابعیت اتریش از طریق ازدواج

همسر یک فرد که تابعیت اتریشی دارد. این شخص نمی باید حتما به صورت نسبی اهل اتریش باشد. این شخص می تواند یک خارجی باشد که تابعیت کشور اتریش را اخذ کرده است. از این رو می تواند به تابعی اتریشی برسد در صورتی که حداقل بتواند به مدت 6 سال در کشور اتریش اقامت قانونی داشته باشد. حداقل مدت 5 سال از این مدت می باید شخص مورد نظر با همسر خود در یک خانه زندگی مشترک داشته باشد. همچنین شهروندان اتحادیه اروپا می توانند تابعیت کشور اتریش را به دست آورند اگر به مدت 6 سال در کشور اتریش اقامت دائم داشته باشند.

اخذ تابعیت اتریش همچنین برای افرادی که شهروند اتحادیه اروپا نیستند. با حداقل 10 سال اقامت دائم در این کشور به دست می آید. (البته باید نوع اقامت مشخص و قانونی باشد) متقاضیان همچنین می باید در زمان اخذ تابعیت اتریشی تابعیت فعلی خود را نفی نمایند. دانش زبان آلمانی، داشتن اطلاعات معمولی از تاریخ این کشور و همچنین عرف و قوانین رایج این کشور در زمان اخذ تابعیت اتریشی الزامی است.

اتریش بهترین کشور دنیا برای زندگی و تحصیل

یک شخص خارجی می تواند درخواست اخذ تابعیت اتریشی بدهد. در صورتی که به طور دائم حداقل به مدت 30 سال در کشور اتریش زندگی کرده باشد و یا به طور دائم حداقل به مدت 15 سال در کشور اتریش زندگی کرده باشد. بدین ترتیب تا بتواند ثابت کند که در جامعه اتریشی حل شده است و توانسته است در این جامعه به موفقیت های فری و یا اجتماعی رسیده باشد. همچنین اگر یک زن یا مرد با شخصی از تبعات اتریش ازدواج نماید که در خارج از کشور اتریش زندگی می کند. برای دولت اتریش کار می کند، می تواند به تبع او تابعیت این کشور را اخذ کند. اتریش به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی و تحصیل نیاز دارد تا برای اخذ ویزا و یا پذیرش تحصیلی تمام مدارک مورد نیاز همچنین اشخاص خارجی می توانند تحت شرایط زیر تابعیت کشور اتریش را اخذ کنند:

 • 10 سال مداوم و به صورت قانونی در کشور اتریش زندگی کرده باشد.
 • نشان دهد که به میزان کافی درآمد برای زندگی خود و خانواده در 3 سال اخیر اقامت در کشور اتریش داشته است.
 • سابقه جرم در این کشور را نداشته باشد.
 • میزان مناسبی از زبان آلمانی، تاریخ کشور اتریش، عرف و روال زندگی اجتماعی در این کشور را بداند.
 • بتواند نشان دهد که اعطاء تابعیت اتریشی به وی از جانب دولت برای کشور اتریش سود داشته باشد. (به عنوان مثال شغل مناسبی دارد).

اخذ دوباره تابعیت اتریش

اگر یک شخص (زن) اتریشی به واسطه ازدواج با یک خارجی قبل از تاریخ 1-9-1983 تابعیت اتریشی خود را از دست داده باشد. از این رو می تواند تقاضای اخذ تابعیت مجدد خود را به دولت اتریش تسلیم کند. اگر 2 سال از تاریخ طلاق و یا فوت شوهر خارجی گذشته باشد. اگر یک شخص اتریشی تابعیت خود را از دست داده باشد در صورتی که قبل از این اتفاق 10 سال در این کشور زندگی کرده باشد. همچنین بعد از این اتفاق به مدت یک سال به صورت مداوم در کشور اتریش زندگی کند، می تواند تقاضای اخذ تابعیت مجدد نماید. همچنین در مقاله مذکور اقامت اتریش در خصوص اخذ اقامت و تابعیت این کشور اروپایی توضیحاتی شرح داده شده است.

الزامات عمومی برای تابعیت اتریش:

 • حداقل 10 سال اقامت قانونی و بدون توقف در اتریش، از این رو حداقل 5 سال با مجوز اقامت.
 • بدون محکومیت قضایی
 • بدون اقدام جنایی معلق (هم در اتریش و هم در خارج از کشور)
 • عدم وجود تخلفات اداری شدید با درجه خاصی از غیرقانونی بودن
 • اثبات درآمد ثابت و منظم خود از محل تحصیل، درآمد، ادعای قضایی برای نگهداری یا مزایای بیمه بر اساس میانگین 36 ماه در 6 سال گذشته قبل از تاریخ درخواست
 • مهارت های زبان آلمانی و دانش پایه در مورد نظام دموکراتیک و اصول بنیادین ناشی از آن، تاریخ اتریش و هر استان
 • اثبات امتحان کتبی مگر اینکه مقررات استثنایی وجود داشته باشد (مانند آلمانی به عنوان زبان مادری، اقلیت، حضور در مدرسه با نمره مثبت در موضوع “آلمانی”)
 • نگرش مثبت نسبت به جمهوری اتریش و تضمین عدم وجود خطر برای صلح، نظم و امنیت عمومی

اخذ تابعیت اتریش از طریق پناهندگی

مهاجرت از طریق پناهندگی راهی پر خطر و سخت است. این راه به عنوان راه های مهاجرت به اتریش توصیه نمی شود. معمولا راه های قانونی و راحت تر به عنوان جایگزین پناهندگی پیشنهاد می شود. اما ضروریست چند نکته در باب پناهندگی بدانید. پناهندگی از آنجایی شکل گرفت که بعد از جنگ جهانی دوم و آواره شدن عده بسیاری از مردم از جمله یهودیان کنوانسیونی به نام کنوانسیون ژنو بین بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفت. طبق این کنوانسیون اگر مردمی از یکی از کشور های عضو در کشور خود در خطر بود می تواند برای حفظ جان و مال خود به کشور ثانی وارد شده و تقاضای اعطاء شهروندی نماید.

اتریش نیز از آنجایی که عضو این کنوانسیون می باشد جدای از این مساله نیست. اگر شخصی به عنوان یک پناهجو وارد کشور اتریش شود می تواند از این کشور درخواست اعطاء تابعیت کند. پرونده فرد مذکور ابتدا می باید در دادگاه کشور اتریش مورد بررسی قرار بگیرد. اگر به دادگاه ثابت شود که شخص واقعا در کشور خود در خطر بوده است به شخص مذکور تابعیت و یا همان پاسپورت اتریشی اعطاء می شود. شخص مورد نظر با این پاسپورت تا حداقل 5 سال اجازه سفر به کشور خود را نخواهد داشت. باز هم این نکته ذکر می شود که راه پناهندگی راهی خطرناک و پرفراز و نشیب است. به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

اخذ تابعیت اتریش از طریق پناهندگی

شرایط و هزینه های اقامت در اتریش

با تمام این اوصاف فردی که اقامت این کشور را بدست می آورد باید از پس هزینه های این کشور برآید. لذا بهتر این است که از هزینه های اقامت و زندگی در اتریش مطلع شود. از این لحاظ در ادامه لیستی از هزینه های زندگی در این کشور را فراهم نموده ایم:

اقلام خوراکی در کشور اتریش هزینه ها به یورو
یک وعده غذا در رستورانی ارزان قیمت 9€ الی 15€
سه وعده غذایی در رستوران میان وعده 40€ الی 60€
یک میان وعده مک دونالد 6.90€ الی 8€
یک فنجان کاپوچینو 2.50€ الی 3.60€
یک بطری آب 2.50€ الی 3.60€
یک لیتر شیر 0.99€ الی 1.25€
یک کیلو برنج 0.95€ الی 2.60€
12 عدد تخم مرغ 2€ الی 4€
یک کیلو پنیر محلی 7€ الی 20€
یک کیلو مرغ 7€ الی 13€
یک کیلو سیب  1.50€ الی 3€
یک کیلو موز  1.3€ الی 2€
پرتقال  1.50€ الی 3€
سیب زمینی 1€ الی 2€
پیاز 1€ الی 2€

علاوه بر هزینه های مربوط به خورد و خوراک در خصوص هزینه های مربوط به حمل و نقل نیز می توان اطلاعات تکمیلی خود را در خصوص اتریش افزایش داد. هزینه های حمل و نقل در اتریش عبارتند از:

حمل و نقل در اتریش هزینه ها به یورو
بلیط یک طرفه مترو 2.20€ الی 2.50€
شروع تاکسی 30.42€ الی 51€
نرخ تاکسی در هر کیلومتر 3.60€ الی 6€
یک ساعت انتظار تاکسی 24.20€ الی 30€
یک لیتر بنزین 1.17€ الی 1.30€

مهاجرت به اتریش

به صورت کلی دولت کشور اتریش اجازه دو تابعیتی بودن را به هیچ شخصی نمی دهد. مگر اینکه شخص مورد نظر در موقع تولد هر 2 تابعیت را اخذ نماید. به عنوان مثال یک شخص اتریشی که در کشور آمریکا به دنیا می آید. می تواند هر 2 تابعیت را به دست آورد. اگرچه معمولا اگر شخصی بخواهد تابعیت جدید را اخذ کند در کشور های مختلف باید تابعیت قبلی را نفی نماید. البته استثناهایی برای این مساله وجود دارد که در بند 28 قانون اساسی کشور اتریش به آنها اشاره شده است. در این مقاله به بررسی راههای اخذ تابعیت اتریش پرداختیم .

چنانچه قصد اقامت کشورهای اروپایی را دارید و علاقمند به اخذ تابعیت اتریش هستید. قبل از هر گونه اقدام و پرداخت و ضررهای یورویی با کارشناسان و وکلای مجرب موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس گرفته و از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در باب اخذ تابعیت اتریش برخوردار شوید .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.