مهاجرت کاری لوکزامبورگ اغلب برای کسانی جذاب است که با شرایط کلی و فرهنگ این کشور کوچک اما بسیار پیشرفته آشنایی کامل دارند. در کشور لوکزامبورگ شما می توانید به 3 زبان، لوکزامبورگی، آلمانی و فرانسوی صحبت کنید. با توجه به این نکته این کشور برای کسانی که قادر به صحبت به چند زبان هستند و توانایی آموزش یکی از این زبان ها را دارند موقعیت های شغلی فراوانی پیش رو دارند. همچنین افراد می توانند در کشور لوکزامبورگ تحت حمایت دولت این کشور خود اقدام به کارآفرینی کرده شغل شخصی خود را ایجاد کنند.

فرآیند ویزای کاری لوکزامبورگ باید از طریق کنسولگری این کشور دنبال شود. معمولا اداره مهاجرت این کشور در مدت زمان 4 ماه به پرونده متقاضی رسیدگی می نماید. مجوز صادره برای افراد 90 روز اعتبار دارد. ابتدای امر پس از ورود به خاک این کشور فرد باید در مدت 3 روز ورود خود را به مراجع قانونی اطلاع دهد تا اقدامات لازم جهت صدور مجوز کار انجام شود.