یکی از راه های ورود به کشورهای حوزه اسکاندیناوی، مهاجرت کاری دانمارک است که البته می توان گفت به راحتی قابل دستیابی نخواهد بود. از آنجا که دانمارک یکی از کشورهای عضو پیمان شنگن است، قوانین موجود در این منطقه در دانمارک نیز حکمفرماست به گونه ای که هر شهروند خارجی که قصد کار در این کشور را دارد باید یک پیشنهاد کاری از این کشور در اختیار داشته باشد. برای آنکه بتوان شانس بیشتری برای مهاجرت کاری به دانمارک داشت، متقاضی باید تلاش کند تا زبان این کشور را در سطح B2 بیاموزد و یک مدرک معتبر دانشگاهی بعلاوه سابقه کار مرتبط فراهم کند. تحصیل در دانمارک البته می تواند میانبر مناسبی برای کار در این کشور باشد.