اقامت در حوزه شنگن، امکان دریافت بلوکارت و کارت قرمز سفید قرمز، درآمد بالا و امکان زندگی در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از دلایل مهاجرت کاری اتریش است. کشور اتریش به عنوان سرزمینی در همسایگی کشور آلمان که سابقا از ایالت های این کشور بوده شرایط مشابهی به کشور آلمان دارد. برای مهاجرت کاری به این کشور باید از طریق سیستم امتیازبندی این کشور اقدام کرد.

ویزای کاری کشور اتریش به صورت Job seeker می‌باشد. سیستم امتیازبندی این کشور بسته به مقطع و رشته تحصیلی، سن، سابقه کار و تحصيل در اتريش متفاوت می باشد. هرفرد بايد شرايط خود را با ميزان امتيازهای جدول ويزای كاری اتريش تطبيق دهد و حداقل 70 امتياز از 100 امتياز درخواستی را به دست آورد. امكان رسيدن به كار با توجه به رشته تحصيلی هر فرد متفاوت می باشد. حداقل دستمزد در اتریش 1200 (يورو) است و بيشترین ميزان حقوق متعلق به رشته های گروه پزشكی است.