مهاجرت کاری آمریکا یکی از پر متقاضی ترین راه های مهجرتی در جهان است و شاید دلیل اصلی تقاضای برای این ویزا را بتوان در شرایط کلی اقتصادی و کاری این کشور دانست. در حال حاضر 11 ویزای مختلف کاری در کشور آمریکا معرفی شده است که شهروندان خارجی می توانند از آن استفاده کنند. شرایط دریافت هریک از این ویزاها متفاوت از دیگری است. برخی از این ویزاها به صورت موقتی و برخی به صورت بلند مدت صادر می شود و هر متقاضی باید با توجه به شرایط خود برای دریافت آن اقدام کند. در حال حاضر شرایط مهاجرت کاری به آمریکا برای ایرانیان کمی دشوار است اما استفاده از روش های مهاجرتی دیگر مانند تحصیل در اروپا یا کانادا می تواند روشی مناسب برای ورود به آمریکا به عنوان نیروی کار باشد.