کشور آرژانتین دارای هزینه های پایین و شرایط ایده آل برای زندگی می باشد و در نتیجه کار در آرژانتین از جمله روش های پر مخاطب ورود به این کشور است. در کشور آرژانتین حمایت از نیروی کار بومی وجود دارد در نتیجه افرادی که قصد اخذ ویزای کاری آرژانتین را دارند باید از سوی یک کارفرمای آرژانتینی پیشنهاد شغلی دریافت کنند و یا به یک شرکت چند ملیتی منتقل شوند. در این راستا تسلط به زبان آرژانتینی و اسپانیایی و مکاتبات اینترنتی به افراد کمک بسیاری می کند.

رشته های پر مخاطب در کشور آرژانتین فناوری اطلاعات، بانکداری، مهندسی نفت و حسابداری هستند و میانگین حقوق در کشور آرژانتین از 137000ARSپزو آرژانتین الی 402000ARS (پزو آرژانتین) می باشد. افراد با ارائه مدارکی مانند پاسپورت، کپی شناسنامه، گواهی تمکن مالی، بیمه، رزومه، گواهی عدم سو پیشینه، سوابق کاری، دعوت نامه شغلی، مدرک زبان انگلیسی یا اسپانیایی به سفارت می توانند به کشور آرژانتین از طریق کار مهاجرت کنند.