پس از پروسه سرمایه گذاری مهاجرت تحصیلی موناکو یکی از شناخته شده ترین راه های اخذ اقامت از این شهر ثروتمند محسوب می گردد که مورد استقبال هم قرار گرفته است. شهر موناکو حاکمیت بر روی رودخانه فرانسه را بر عهده دارد که به دلیل ثروت شهرت جهانی پیدا کرده است. در حال حاضر امکان مهاجرت تحصیلی موناکو تنها در یک دانشگاه امکان پذیر است. در این دانشگاه برنامه های تحصیلات تکمیلی به دو زبان انگلیسی و مونگاسک که یک زبان محلی می باشد، ارائه می گردد. با این حال ، سیستم آموزش و پرورش از نزدیک شبیه فرانسه است. دانشگاه بین المللی موناکو در آموزش تجارت تخصص دارد، بلکه چندین برنامه تحصیلات تکمیلی در سطح جهانی را نیز انجام می دهد که از شناخت جهانی برخوردار هستند. شهریه تحصیل در موناکو به میزان 18000 الی 23000€ (یورو) در سال می باشد.