شهروندان ایرانی بیشتر به مراتب مشتاق به تحصیل در کشور قبرس جنوبی یا همان قبرس اروپایی هستند. برای مهاجرت تحصیلی قبرس دو مرحله پیش روی شهروندان ایرانی است. در ابتدا بایستی پذیرش در مقطع تحصیلی مورد نظر را دریافت کرد و پس از دریافت پذیرش نهایی به دنبال اخذ ویزا بود. مهاجرت تحصیلی قبرس برای اکثر دانشجویان ایرانی موفق آمیز بوده است. تحصیل در این کشور در مقایسه با برخی کشورهای رایگان اروپا گران است. اما در مقایسه با کشورهایی که تحصیل به زبان انگلیسی دارند ارزان است. یکی از بهترین دانشگاه های این کشور دانشگاه EMU است که در بالاترین رتبه این کشور قرار دارد. معمولا هزینه تحصیل در این کشور بنا به نوع دانشگاه خدود 3000 الی 10000€ (یورو) سالیانه می باشد.