دومینیکا کشوری واقع در مجمع الجزایر کارائیب شرقی می باشد و یکی از دلایل مهاجرت تحصیلی دومینیکا کم جمعیت بودن این جزیره وشانس دریافت پاسپورت آن است. پایتخت دومینیکا شهر روسو است که غالب جمعیت این کشور در این شهر واقع شده اند و زبان مرسوم در این کشور فرانسه و انگلیسی می باشد و دارای دو زبان محلی کریول و کوکی نیز است. برای تحصیل در دانشگاه های دومینیکا افراد باید مدارکی مانند گذرنامه معتبر، دو قطعه عکس،حساب بانکی، گزارشات عدم سوءپیشینه، گزارشات پزشکی، نامه پذیرش و هزینه سفارت را ارائه دهند. سیستم نظام آموزشی دومینیکا از سن 3 سالگی تا 17 سالگی برای دوران مدرسه است و از 17 سال به بالا به دوره های فنی حرفه ای و دانشگاهی تقسیم می شود. با هدف دریافت پاسپورت معتبر این کشور،جمعیت قابل توجهی هر ساله به بهانه تحصیلی به دومینیکا مهاجرت می کنند.