تحصیل در آنتیگوا و باربودا مبتنی بر سیستم و نظام آموزشی انگلیس است. از مزیت های تحصیل در آنتیگوا و باربودا می توان به پایین بودن شهریه آموزش در دانشگاه های آنتیگوا و باربودا اشاره نمود. در واقع هزینه تحصیل در مقایسه با کشور انگلستان بسیار مقرون به صرفه تر می باشد. علت این امر استعمار آنتیگوا و باربودا به مدت 314 سال توسط بریتانیا بوده است. همچنین شباهت آموزش در آنتیگوا و باربودا مربوط به زبان رسمی این کشور می باشد. زبان رسمی آنتیگوا و باربودا انگلیسی بوده و با زبان رسمی کشور انگلستان بربر است. دانشجویانی که قصد مهاجرت تحصیلی و  اعزام دانشجو به آنتیگوا و باربودا را دارند، ابتدا باید برای ویزای تحصیلی آنتیگوا و باربودا را اخذ نمایند.