شرایط پرتغال برای زندگی شهروندان خارجی در سال های اخیر دچار تغییراتی شده است اما همچنان مقرون به صرفه بودن هزینه های زندگی در این کشور برای بسیاری فاکتور اصلی است. ویزای سرمایه گذاری کشور پرتغال معروف به گلدن ویزای پرتغال می باشد که افراد با سرمایه گذاری بدون شرط حضور در این کشور هم می توانند اقامت دائم و هم می توانند پاسپورت این کشور را اخذ نمایند. پایتخت این کشور لیسبون می باشد و امکانات و شرایط موجود در این شهر نسبت به بسیاری از شهرهای پرتغال در سطح بسیار بالاتری قرار دارد. هزینه زندگی در کشور پرتغال برای یک دانشجو و زندگی دانشجویی ساده کمتر از 1000 (یورو) در ماه است.