مطابق با آخرین آمار شرایط لیتوانی بسیار مناسب برای زندگی است و می توانیم اسم لیتوانی را در لیست 40 کشور برتر برای زندگی و 10 کشور ارزان اروپایی پیدا کنیم. کشور لیتوانی تحت عنوان یک کشور ارزان قیمت برای زندگی در نظر گرفته شده است که میزان هزینه های زندگی ماهانه 350 الی 800€ (یورو) را به خود اختصاص داده است. البته، لیتوانی به اندازه کشورهایی مانند مکزیک یا تایلند ارزان نیست، اما قیمت ها هنوز هم بسیار مناسب است. سیستم های حمل و نقل در این کشور یکی از بهترین ها در اروپای شرقی می باشدو توانسته دلیل اصلی تعدد مسافرت های بین شهری باشد با این حال شرایط لیتوانی در حمل و نقل عمومی بسیار مقرون به صرفه است.