شرایط قبرس که در حال حاضر به اتحادیه اروپا پیوسته است، از حیث هزینه های زندگی مناسب است و در واقع می توان گفت این کشور، مقصد مناسبی برای زندگی است. شرایط اجاره ملک در قبرس بسیار مقرون به صرفه است و در کنار آن هزینه خدمات عمومی مانند آب و برق بسیار ارزان است. یکی از هزینه های نسبتا بالای زندگی در قبرس، هزینه های مربوط به استفاده از اینترنت است و به طور دقیق می توان گفت تعرفه اینترنت به میزان 40.13€ (یورو) و به طور میانگین 29.00 الی 60.00€ (یورو) است. خرید شیر هم استثنائا یکی از اقلام گران قیمت سوپرمارکتی در قبرس است.