شرایط در نروژ جهت زندگی و مهاجرت بسیار ایده آل است بخصوص برای کسانی که قصد دارند تا از طریق تحصیل، به یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی در جهان مهاجرت کنند. شرایط نروژ با تمام کشورهای اروپایی متفاوت است. از اهمیت به محیط زیست تا میزان درآمد و شفافیت های مالیاتی گرفته تا نرخ رضایت مردم از زندگی در این کشور همگی حاکی از فرصت زندگی در یک کشور ایده ال است. البته هزینه های زندگی در نروژ کم نیست. هر فرد در نروژ در حدود 1000€ (یورو) در ماه هزینه های زندگی خواهد داشت. اما برای دانشجویان، کشور ایده آلی است زیرا هزینه های تحصیل در آن رایگان است. ضمن اینکه میزان درآمد در نروژ نیز بیشتر از سایر کشورهای اروپایی است.