افرادی که به دنبال مهاجرت به ایتالیا هستند، بایستی از شرایط ایتالیا اعم از هزینه های زندگی و بازار کار آگاهی کامل داشته باشند. هزینه های زندگی در این کشور بسته به منطقه زندگی بسیار متغیر است. قیمت در شهرهای بزرگی مانند میلان و رم به طور قابل توجهی بالاتر از مناطق روستایی است و این بیشتر به دلیل گردشگری است. محل اقامت در شرایط ایتالیا معمولا یک چهارم هزینه ماهانه را شامل می شود. ایتالیا یکی از بالاترین قیمت های جهان برای هر لیتر سوخت را دارد. میلان، رم، بولونیا و فلورانس از شهاری گران ایتالیا محسوب می شوند. میانگین هزینه زندگی در این کشور به میزان 900€ (یورو) در هر ماه است.