درخواست مهاجرت سرمایه گذاری در مجارستان به دلیل شرایط ایده آل مالیاتی و هزینه های مقرون به صرفه زندگی و امنیت روز به روز در حال افزایش است. میزان مالیات در این کشور پائین و سود حاصله شرکت ها بالا است، همین موضوع به نوبه خود باعث افزایش سود سرمایه گذاران از شرکت ها در مجارستان می باشد. برترین برنامه ها در مهاجرت سرمایه گذاری در مجارستان دو طریق ثبت شرکت و خرید اوراق قرضه می باشد. شایان ذکر است که میزان مبلغ سرمایه گذاری در این کشور پس از گذشت 5 سال به فرد سرمایه گذار بازگشت داده خواهد شد و فرد سرمایه گذار می تواند بدون حضور در این کشور اقامت خود را هر ساله تمدید کند.

سرمایه گذاری از طریق اوراق قرضه در مجارستان

سرمایه گذاری از طریق اوراق قرضه در مجارستان

دنیای امروز دنیای سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری از طریق اوراق قرضه در مجارستان نیز برای سرمایه گذاران خارجی به دلایل متعددی جذابیت دا...

ادامه مطلب

شرایط سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در مجارستان

سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در مجارستان

بسیاری از سرمایه گذاران در جای جای مختلف دنیا در جست و جوی راهی برای سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در مجارستان هستند. اما شرایط هر...

ادامه مطلب

مهاجرت به مجارستان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به مجارستان از طریق سرمایه گذاری

کشور مجارستان از اقتصادی پایدار و روبه رشدی برخوردار است. مهاجرت به مجارستان از طریق سرمایه گذاری از جمله راه های مهاجرت به این کشور اس...

ادامه مطلب