اگر با هدف اخذ اقامت و تابعیت اتریش مهاجرت سرمایه گذاری در اتریش را انتخاب کردید باید قبل از انجام هر کاری به نکات مهم در این مورد دقت نمایید. برخی از نقاط قوت و مزایای سرمایه گذاری در اتریش می توان به مواردی مانند: سهولت در انجام تجارت و کسب و کار، گشترش زیر ساخت های تجارت جهانی، نیروی کار ماهر و متخصص، راحتی پذیرش طرح تجاری سرمایه گذاران خارجی، کیفیت بالای زندگی، صنعت پیشرفته توریستی، ثبات ساسی در اتریش و … محدود دانست.

نکته ای که باید در رابطه با مهاجرت از این طریق باید به آن دقت کرد این است که هر پروسه سرمایه گذاری در کشور اتریش منجر به اخذ اقامت و تابعیت نمی شود به عنوان مثال تبعه ایرانی در کشور اتریش اجازه خرید ملک دارند اما با خرید ملک نمی توانند به اقامت برسند اما راه هایی دیگری مانند ثبت شرکت، تمکن مالی، خرید سهام از جمله برنامه های سرمایه گذاری منتج به اخذ اقامت و تابعیت است، افراد به راحتی می توانند تنها با پرداخت 350000 (یورو) در کشور اتریش اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود خصوصی نمایند و اعضای خانوده خود را به عنوان سهام دار نیز معرفی نمایند.