مهم ترین مولفه برای مهاجرت کاری فرانسه، تسلط به زبان فرانسوی است، چرا که این کارفرمایان فرانسوی، تأکید بسیار زیادی بر مهارت های زبانی افراد دارند. در واقع کسانی که با زبان فرانسوی آشنایی نداشته باشند، از شانس پایینی برای گرفتن ویزای کاری فرانسه برخوردار خواهند بود. اشتغال در فرانسه مستلزم دریافت ویزای بلند مدت تایپ D است. اگر متقاضیان قادر به انعقاد قرارداد کاری یک ساله شوند، اقامت یک ساله این کشور را دریافت خواهند کرد. اقامت کاری فرانسه قابل تمدید است و پس از یک دوره زمانی، امکان تبدیل شدن به اقامت دائم فرانسه وجود دارد.

ویزای کاری بلند مدت، ویزای کاری ورزشی بلند مدت، ویزای کاری تجاری، ویزای کاری داوطلبانه، ویزای کار با سازمان های بین المللی، ویزای جستجوی کار از جمله ویزاهایی است که به متقاضیان مهاجرت کاری فرانسه تعلق می گیرد. اقامت جستجوی کار، برای دانشجویانی صادر می شود که دوره تحصیلی خود را در خاک فرانسه به اتمام رسانیده باشند. این افراد پس از اتمام تحصیل، تا مدت یک سال، امکان رسیدن به کار در این کشور را کسب خواهند کرد.