یکی از دلایل مهاجرت کاری به سنگاپور انگلیسی زبان بودن و دستمزد بالای این کشور است که هر ساله از سوی افراد خارجی استقبال زیادی خواهد شد. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در این کشور 2.2% است.

به صورت مشخص در سنگاپور عنوانی به نام ویزای کار وجود ندارد و اگر شخصی برای کار در این کشور واجد شرایط شناخته شود به او work pass یا همان مجوز کار داده می شود . به افراد به صورت دائمی و یا موقت در کشور سنگاپور اجازه کار داده می شود. مهم ترین نکته در خصوص مهاجرت کاری به سنگاپور اقدام به درخواست مجوز کار از سفارت به همراه پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما می باشد. به منظور اخذ ویزای کار افراد باید بالای 18 سال داشته و در هیچ کشور خارجی دیگری به غیر از کشور مبدا خود مشغول به کار نبوده و از شهرداری و وزارت کار سنگاپور مجوز دریافت کرده باشند و آدرسی مبنی بر محل سکونت خود در سنگاپور به کارفرما ارائه دهند.