مهاجرت کاری سریلانکا بهتر است گزینه ای باشد که افراد بخاطر یافتن یک کار در زمینه توریسم یا هتلداری و رشته های مهندسی بخواهند برای آن اقدام کنند. باتوجه به نیازهای این کشور به کارهای عمرانی در زمینه رشته های مهندسی کشور مناسبی به نظر می رسد. همچنین کشور سریلانکا در همسایگی هند، در چند سال اخیر با تکیه بر صادرات منسوجات، نارگیل و سنگ های قیمتی در تقویت اقتصاد و بخش کشاورزی مخصوصا محصول چای موفق عمل کرده است. به همین دلیل کشور خوبی برای مهاجرت کارگران ماهر به شمار می آید.

احتمال اینکه فردی با تحصیلات و تخصص در سریلانکا به کار برسد بسیار بیشتر از افرادی است که سابقه و تخصص کاری چندانی ندارد. افرادی که به دنبال فرصت های شغلی در سریلانکا هستند می توانند پیش از مهاجرت از طریق وبسایت ها و موسسات فعال در حوزه کاریابی برای کشور سریلانکا اقدام نمایند. از مسائلی که مورد ویزای کاری سریلانکا باید مورد توجه قرار گیرد این ست که تبدیل ویزا در سریلانکا ممنوع می باشد و افراد نمی توانند با ویزای توریستی به این کشور ورود کرده سپس ویزای خود را به ویزای کاری تبدیل نمایند.