اتباع خارج از اتحادیه اروپا که خواستار مهاجرت از طریق کار در رومانی هستند، الزاما باید کارفرمایی در رومانی پیدا کنند تا برای آنها دعوتنامه کاری ارسال کند. ویزای کار رومانی برای یک بازه زمانی 1 ساله صادر می شود که البته کارگران فصلی وضعیت متفاوتی دارند. این ویزای 1 ساله، به شرط داشتن قرارداد کاری قابل تمدید است. هزینه ویزای کاری رومانی 120€ (یورو) است. افرادی که مهارت های زبانی بالایی داشته باشند و به زبان هایی مانند انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تسلط داشته باشند، شانس بالاتری برای یافتن کار در این کشور خواهند داشت.

یکی دیگر از مواردی که شن مهاجرت کاری به رومانی را افزایش می دهد، فارغ التحصیل شدن از دانشگاه های کشور رومانی است. هر چقدر که مدرک تحصیلی فرد بالاتر باشد، فرصت بهتری برای پیدا کردن کار به دست می آورد. در ضمن افراد مسلط به حوزه IT، در اولویت استخدام شرکت ها و موسسات تجاری کشور رومانی هستند.